Civiele Bescherming en hulpverleningszones: twee complementaire diensten van de Civiele Veiligheid

Na de hervorming van de brandweer in 2014 verandert de Civiele Bescherming op haar beurt van gedaante om een meer gespecialiseerde hulpdienst te worden die erkend wordt voor zijn complementaire expertise binnen een Civiele Veiligheid op twee niveaus. Voortaan zullen de brandweerlieden belast zijn met de eerstelijnshulpverlening en zal de Civiele Bescherming interveniëren met haar experts voor gespecialiseerde bijstand. Haar capaciteiten om de nieuwe soorten risico’s te be-strijden, zoals terrorisme en klimaatsverandering, worden dus versterkt.

Het belang van de complementariteit van hun middelen wordt naar vo-ren gebracht. Het defilé en het veiligheidsdorp op de Zavel tonen hun respectieve specialiteiten om een gezamenlijk doel te bereiken: de burger zo snel en doeltreffend mogelijk helpen bij een ongeval, een ramp of een terroristische aanslag.

Jongeren die ervan dromen om brandweerman of -vrouw te worden, kunnen zich aansluiten bij de jeugdbrandweer. Op de nationale feest-dag defileren 60 meisjes en jongens uit het hele land terwijl andere jeugdbrandweerlieden demonstraties verzorgen op de Zavel..

 

Brandweer: eerstelijnsopdrachten

De brandweer biedt hulp aan de bevolking door branden te bestrijden, maar ook tijdens interventies voor overstromingen, vervuiling, ongeval-len of instortingen.

  • In 2017 werd het eerste Casualty Extraction Team (CET) opgericht. Het bestaat uit Brusselse brandweerlieden die opgeleid zijn door de politie en zal ingezet worden bij aanslagen om de slachtoffers sneller veilig te evacueren en zo de overlevingskansen van de gewonden te verhogen. Er zullen in de toekomst nog meer brand-weerzones uit grote steden de kans krijgen om de opleiding te volgen en hun eigen CET-team samen te stellen. Alle brandweerlieden zullen een basisopleiding terrorisme kunnen volgen om zich voor te bereiden op interventies tijdens dit soort aanvallen.
  • De autoladder en de autopomp zijn hun meest gekende voertui-gen. Een autoladder wordt voornamelijk gebruikt om branden te blussen vanuit de hoogte. De autoladder maakt ook de redding van personen in de hoogte mogelijk. Een multifunctionele autopomp is een polyvalent voertuig dat het materieel bevat om branden te bestrijden en om geknelde personen te bevrijden.

De brandweer rekruteert via www.ikwordbrandweer.be.

Civiele Bescherming: gespecialiseerde opdrachten 

De middelen van de Civiele Bescherming werden uitgebreid voor haar gespecialiseerde versterkingsopdrachten. Deze nieuwigheden laten toe om de risico’s voor de intervenanten te beperken, het in te zetten reddingsmiddel beter te identificeren en de coördinatie bij een crisis te verbeteren.

  • CBRN-risico’s (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair): om terroristische aanslagen of rampen met CBRN-stoffen het hoofd te bieden, worden haar experts inzake gevaarlijke stoffen en decontami-natie continu opgeleid. Ze werden recent uitgerust met een grondro-bot, drie drones en een mobiel laboratorium.
  • De TAST-experts (Technical assistance support team) bieden op het terrein snel telecom- en logistieke ondersteuning om crisissen te beheren. Ze activeren bijvoorbeeld de satellietcommunicatie of zet-ten een opsporingscartografie op voor het crisiscentrum op basis van de informatie die de teams op het terrein doorgeven. Hun interven-tie vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling, de coördinatie van de operaties en de besluitvorming.

 

Noodnummer 112

Het noodnummer 112, dat op alle brandweerwagens en ambulances staat, is het Europees noodnummer als je dringende hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Leer je kinderen om dit nummer te gebruiken aan de hand van het didactisch materiaal op de website www.112.be.

www.civieleveiligheid.be