Civiele Veiligheid

Het detachement met voertuigen van de Civiele Veiligheid dat dit jaar defileert, zal aangevoerd worden door een vrouwelijke officier van de Civiele Bescherming, Evi Van Cleynenbreugel.

De Civiele Veiligheid intervenieert op twee niveaus op een complementaire manier: de brandweer is belast met de noodhulp op lokaal niveau en de Civiele Bescherming intervenieert met haar experts en materieel voor langdurige, gespecialiseerde versterking op nationaal niveau. Als eerste schakel in de hulpverleningsketen is het noodnummer 112 zichtbaar op de brandweervoertuigen en de ambulances.

www.civieleveiligheid.be

Civiele Veiligheid - Adviseur Gevaarlijke Stoffen

Dit jaar heeft de Civiele Veiligheid zes nieuwe ingerichte voertuigen voor de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen in ontvangst genomen. Een van deze nieuwe voertuigen zal defileren.

Naast de aankoop van materieel, werden officieren van de brandweer en de Civiele Bescherming opgeleid tot Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS). Het gaat om een postgraduaat dat georganiseerd wordt door de universiteit van Bergen en het Institut Provincial de Formation du Hainaut – Ecole du Feu voor de Franstaligen en door de universiteit van Antwerpen en Campus Vesta (brandweerschool van Antwerpen) voor de Nederlandstaligen. Tijdens deze opleiding leren de deelnemers om een snel en gestructureerd advies te formuleren voor de verschillende operationele verantwoordelijken en voor de bevoegde overheden in het kader van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

 

Civiele Bescherming – CBRN-specialisatie

Protection civile

Een van de specialisaties van de Civiele Bescherming is de ondersteuning van de hulpverleningszones, de politie en de overheden in geval van CBRN-incidenten (Chemisch – Bacteriologisch – Radiologisch – Nucleair).

Om de nieuwe soorten risico’s het hoofd te bieden, werden de interventiecapaciteiten van de Civiele Bescherming op dit vlak versterkt.

Mobiel laboratorium

Eind 2017 heeft de Civiele Bescherming een nieuwe oplegger in ontvangst genomen die ingericht is als mobiel laboratorium en die zal defileren op het Paleizenplein.

Het wetenschappelijk materieel aan boord van deze oplegger maakt het mogelijk om de analyses van mogelijk gevaarlijke stoffen van A tot Z uit te voeren in de onmiddellijke omgeving van een besmette zone. De resultaten van deze analyses kunnen zo onmiddellijk geïnterpreteerd worden op de interventieplaats. Dankzij deze geavanceerde uitrustingen kunnen de agenten van de Civiele Bescherming veel sneller de gevaarlijkheid van de situatie bepalen (aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen in de stoffen, omvang van de besmetting en risico op verspreiding in de lucht of via vloeistoffen) en de verantwoordelijken van de operaties adviseren over de specifieke acties die op het terrein ondernomen moeten worden, zoals evacuatie of decontaminatie.

Er werd een investering van 733.199,50 € op het Seveso-fonds toegestaan voor de aankoop en inrichting van dit mobiel laboratorium.

Robots

De Civiele Bescherming heeft ook drie robots die uitgerust zijn met meettoestellen die gevaarlijke stoffen kunnen detecteren en met een warmtebeeldcamera waarmee de plaats van een ongeval op afstand gevisualiseerd kan worden. Dankzij deze robots hoeven de intervenanten niet rechtstreeks blootgesteld te worden en worden de risico’s op besmetting verminderd. Via de door de robot verzamelde gegevens kan de officier die verantwoordelijk is voor een interventie de situatie beter inschatten en een methode bepalen om doeltreffend te interveniëren.

In 2019 is de levering van een vierde robot voorzien. Voor elke aankoop werd een investering van 125.000 € toegestaan.

 

Brandweer – Hoe wordt je brandweerman of -vrouw?

‘’Ik word brandweer’’

De hulpverleningszones zijn steeds op zoek naar nieuwe rekruten om hun operationele capaciteiten te versterken.

De in 2016 gelanceerde nationale rekruteringscampagne wil de mensen bereiken die brandweerman of -vrouw willen worden. De onderliggende gedachte van deze campagne is dat er een brandweerman of -vrouw in elk van ons schuilt. De Civiele Veiligheid heeft zo de website ikwordbrandweer.be gecreëerd. De website bevat veel informatie over het te volgen traject om het federaal geschiktheidsattest (FGA) te behalen, alsook de vacatures van elke hulpverleningszone.

caf-echelle

Jeugdbrandweer

Jongeren die ervan dromen om brandweerman of -vrouw te worden, kunnen zich aansluiten bij de school voor jonge brandweerlieden van hun provincie. Tijdens de nationale feestdag nemen 100 meisjes en jongens uit het hele land deel aan het defilé, terwijl andere de spelen en demonstraties in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken animeren.

Pomp 14-18

Brandweerzone Westhoek

Om te herdenken dat de oorlog 1914-1918 100 jaar geleden eindigde, zal de hulpverleningszone Westhoek defileren met een pomp met arm gemonteerd op wielen ». Deze pomp, die te voet voortgetrokken zal worden door brandweerlieden in de toenmalige klederdracht, werd verstopt tijdens de grote oorlog zodat ze niet in beslag genomen zou worden.

 

Noodnummer 112

Het nummer 112 dat zichtbaar is op alle brandweervrachtwagens en de ambulances, is het Europees noodnummer als je dringende hulp van de brandweer, een ambulance of de politie nodig hebt.

App 112 BE

Sinds juni 2017 laat de applicatie 112 BE, die gedownload kan worden op smartphones (iPhone en Android), toe om de noodcentrales 112 en 101 te contacteren door direct de gewenste hulpdienst te kiezen: brandweer, ambulance of politie.

De app 112 BE biedt talrijke voordelen voor snelle adequate hulp:

  • Een locatiebepaling van de beller door diens GPS-coördinaten door te sturen: de applicatie stuurt zijn positie bij het begin van de oproep naar het hulpcentrum en stuurt om de 30 seconden een update van deze positie, zolang de oproep duurt.
  • De operator die belast is met het onthaal van doven, slechthorenden of personen met een spraakgebrek, kan een chatsessie starten zodat deze personen meteen hulp kunnen vragen.
  • Het is mogelijk om bepaalde persoonlijke medische informatie in te geven, zoals hartproblemen, allergieën (voor geneesmiddelen), diabetes, … De operator beschikt zo over deze informatie nog voor het begin van zijn/haar gesprek met de beller en kan deze informatie doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse gestuurd worden.

De app 112 BE werd al op meer dan 330.000 smartphones gedownload.

Kids 112

De campagne Kids 112 heeft als doel om kinderen op een speelse manier het noodnummer 112 te laten onthouden en hen uit te leggen welke informatie ze moeten meedelen aan de operatoren van de noodcentrales 112.

Voor deze campagne werd pedagogisch materiaal uitgewerkt dat gedownload kan worden op www.112.be: een korte animatiefilm met een rapdeuntje, een quiz, spelen en kleurplaten.

Dit pedagogisch materiaal wordt gebruikt tijdens informatiesessies die georganiseerd worden in de lagere scholen zowat overal in België.

Veiligheidsdorp Binnenlandse Zaken

De Civiele Veiligheid is ook aanwezig in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken (Zavel) om op ludieke wijze informatie te geven over haar hulpdiensten.

  • Bezoekers die interesse hebben voor het beroep van brandweerman, krijgen uitleg over het federaal geschiktheidsattest (FGA).
  • Jonge brandweerlieden doen reddingsdemonstraties en organiseren spelen voor kinderen.
  • De hondengeleiders van de Civiele Bescherming en de brandweer lichten hun opsporingstechnieken toe via demonstraties.
  • In een aan de 112 gewijde ruimte leren kinderen het noodnummer kennen en leren volwassenen de app 112 BE gebruiken.