Douane en Accijnzen: beveiliging van de buitengrenzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen (aanwezigheid in alle lucht- en zeehavens, alsook treinstations met internationale verbindingen) en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten. Concreet betekent dit dat zij instaat voor:

  • de veiligheid van de burgers;
  • de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer
  • de bescherming van de Gemeenschap tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten.
  • het verhogen van de concurrentiepositie van Europese bedrijven door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving.
  • de inning en controle van aan accijns onderworpen producten die enerzijds op Europees vlak geharmoniseerd zijn ( zoals energieproducten, alcohol en alcoholhoudende producten en tabaksfabrikaten) als anderzijds specifiek voor België zijn (zoals koffie en alcoholvrije dranken).

Om deze taken uit te voeren werkt zij nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme. De AAD&A beschikt ook over een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in volgende 5 landen: Brazilië, Rusland, India, China en Indonesië. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun tewerkstelling. In 2016 nam de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) voor het eerst in haar geschiedenis deel aan het Nationaal Défilé. De douane kreeg de erkenning voor de geboden hulp naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Na 22 maart 2016 is terreur een spijtige realiteit geworden. De beveiliging van onze inwoners is nu meer dan ooit een prioriteit geworden voor de Belgische ordediensten. Zo ook voor de Douane, die de diensten van de Federale Politie en Defensie dagelijks ondersteunt. Haar gewapende medewerkers staan zo mee in voor de beveiliging van de buitengrenzen van ons land. Met ingang van de Nationale Feestdag van 21 juli 2017 kreeg de Belgische douane een vaste plaats in het Nationaal Défilé. Zij kreeg hierdoor vanuit Binnenlandse Zaken de erkenning voor hun dagelijkse inzet voor de strijd tegen het terrorisme. In 2018 nemen 9 voertuigen van AAD&A deel aan de colonne van de burgerlijke hulpdiensten:

  • 3 motoren BMW 1200 RT: het motorrijdersteam van de AAD&A bestaat uit 11 motorrijders die over het gehele grondgebied van België worden ingezet voor de interceptie van personenwagens of vrachtverkeer;
  • 2 Skoda’s RS: Een nieuw voertuig binnen het gamma van de douane. Deze voertuigen kunnen worden ingezet als snelle interventiewagens bij controleposten om voertuigen die bijvoorbeeld een controle willen ontlopen te intercepteren. Daarnaast kunnen zij ook als patrouillevoertuig worden ingezet.
  • 2 Volkswagen Transporters: dit voertuig van het type “bureelwagen” wordt ingezet bij controles van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen op de openbare weg. Zowel personenvoertuigen, vrachtwagens als autobussen kunnen aan een controle worden onderworpen door de douane. Sommigen zijn uitgerust met ANPR-scanners waarmee voertuigen met gekende nummerplaten kunnen herkend worden.
  • 1 Zodiac op een trailer, getrokken door een Volkswagen Tiguan: het gaat hier over een zogenaamde RHIB (Rigid-hulled inflatable boat), een lichtgewicht maar high-performance vaartuig met een grote capaciteit. Het vaartuig wordt vooral ingezet voor patrouilles en het overzetten van douaniers op grotere schepen.
  • 1 mobiele containerscanner: Dit mobiel scantoestel wordt gebruikt om grote containers die op een vrachtwagen staan te scannen met de bedoeling om na te gaan of de aangegeven goederen correct op de douaneaangifte werden vermeld. Het voertuig is voorzien van een scanarm die inplooibaar is. Momenteel beschikt de Belgische Douane over drie mobiele containerscanners.

Dit jaar neemt de douane ook voor de eerste maal deel aan het Nationaal Défilé te voet. Zij laat hierbij een detachement van een 40tal douaniers zien, die zowel uit haar gewapende (GP Browning 9mm – Steyr AUG) als ongewapende diensten komen. Het detachement zal begeleid worden door een vaandeldrager en een hondenteam. Het detachement wordt aangevoerd door de teamchef van het team bewaking in Antwerpen en geassisteerd door een instructeur adjunct detachementscommandant van defensie die instaat voor de opleiding van de gewapende teams. De bewakingsteams in het land staan onder meer in voor de bewaking van de havens, luchthavens en binnengrenzen.