Douane en Accijnzen: beveiliging van de buitengrenzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) is verantwoordelijk voor het beheer van de buitengrenzen. Haar medewerkers zijn aanwezig in alle lucht- en zeehavens, alsook in de treinstations met internationale verbindingen.

Concreet betekent dit dat zij instaan voor:

  • – de veiligheid van de burgers,
  • de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en btw bij invoer,
  • de bescherming van de Europese Gemeenschap tegen oneerlijke en onwettige handel,
  • de verhoging van de concurrentiepositie van Europese bedrijven door moderne werkmethodes,
  • de inning en controle van aan accijns onderworpen producten.

Om deze taken uit te voeren, werkt zij nationaal en internationaal samen met overheidsdiensten en voornamelijk wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

De AAD&A beschikt ook over een internationaal netwerk van vijf douane attachés die verbonden zijn aan de Belgische ambassades in de vijf BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en de particulieren in het land van hun tewerkstelling.

In 2016 nam de AAD&A voor het eerst in haar geschiedenis deel aan de festiviteiten van 21 juli (defilé en Feest in het Park). Vanaf 2017 zal de Belgische douane een vaste plaats innemen in het defilé. Op die manier krijgen de medewerkers de erkenning voor hun dagelijkse inzet in de strijd tegen het terrorisme.

Na de aanslagen is de beveiliging van de burgers meer dan ooit een prioriteit voor de Belgische ordediensten. Zo ook voor de douane, die de federale politie en Defensie dagelijks ondersteunt. Haar medewerkers staan mee in voor de beveiliging van de buitengrenzen van het land.

In 2017 zullen meerdere voertuigen van AAD&A defileren, waaronder:

Backscatter
Een mobiel scantoestel om smokkelwaar (voornamelijk drugs) in containers te detecteren. Sinds augustus 2016 beschikt de AAD&A over een tweede Backscatter, die voornamelijk ingezet wordt om goederentransporten op de openbare weg te controleren.

Mobiele containerscanner
Gaat na of de aangegeven goederen in grote containers op vrachtwagens correct op de douaneaangifte werden vermeld. Het voertuig is voorzien van een scanarm die inplooibaar is. Momenteel beschikt de Belgische douane over drie mobiele containerscanners.

Voertuig voor het transport van speurhonden
De Hondenbrigade AAD&A heeft tien operationele hondenteams die prioritair worden ingezet in de havens en luchthavens. Alle speurhonden van de AAD&A zijn opgeleid om zowel drugs als cash op te sporen. Daarnaast is een tabakshond in opleiding.