Volksgezondheid: dringende geneeskundige hulpverlening

De recente golf van terreuraanslagen heeft de dringende geneeskun-dige hulpverlening ertoe aangezet om haar werking aan te passen aan een gewijzigde realiteit. Het Medisch Interventieplan (MIP) werd uitge-breid tot een MAXI Medisch Interventieplan (MAXIMIP) en de interven-tieteams werden uitgerust met kits Tactical Combat Casualty Care

Een volgende logische stap was het invoeren van duidelijke en uniforme uiterlijke kenmerken, zowel voor de medische hulpverleners als voor de interventiemiddelen. Op 27 maart 2017 werd hieromtrent een protocol akkoord ondertekend door de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en haar acht collega’s van de deelstaten. Dat protocol kadert binnen de antiterreurmaatregelen van de federale overheid.

Tijdens het defilé van 2016 kon het grote publiek al kennismaken met de gewijzigde uiterlijke kenmerken voor de interventiemiddelen. In 2017 zullen deze vernieuwingen uitgerold worden in heel België. Ze zorgen voor een verhoogde herkenbaarheid en zichtbaarheid op het terrein van de medewerkers en de voertuigen binnen de dringende genees-kundige hulpverlening. Dit draagt bij aan een verbeterde veiligheid voor hulpverleners, slachtoffers en burgers.

De belangrijkste nieuwe uiterlijke kenmerken voor de interventievoer-tuigen zijn een gele basiskleur, een blokkenpatroon in geel/groen en een uniek identificatienummer.

De kledij van de medische urgentiediensten zal bestaan uit de kleuren geel en turquoise. De functie van de hulpverlener wordt aangeduid door het “Star of Life” symbool: groen voor verpleegkundigen, rood voor artsen, zilver voor ambulanciers en blauw voor hulpverleners-ambulanciers.

Ook in de toekomst zal de FOD Volksgezondheid blijven investeren in de dringende geneeskundige hulpverlening en haar medewerkers. Enkele grote projecten zijn de introductie van een elektronische re-gistratie voor de ziekenwagenritten en de slachtoffers en een herpro-grammering van de interventiemiddelen voor de dringende genees-kundige hulpverlening.