Defensie, de kunst van het evolueren om zich aan te passen aan elk gevecht

De bedreigingen van onze veiligheid evolueren constant. Het is essentieel voor Defensie de talrijke uitdagingen die daardoor opduiken het hoofd te kunnen bieden. Daarom lanceerde minister van Defensie Ludivine Dedonder het plan STAR (Security, Technology, Ambition, Resilience), de nieuwe strategische visie voor Defensie, die de focus legt op drie domeinen.

1. Het personeel is de motor van Defensie

Enkel samen met onze mensen kan de transformatie van onze organisatie volbracht worden. Het STAR-plan voorziet een fase van consolidering van het Departement, waar de effectieven op een niveau gebracht worden dat nodig is om goed te functioneren. Vervolgens is het de ambitie om na een nieuwe stijging rond de 29.000 personeelsleden te tellen in 2030, waarvan 15% burgers. Die stijging is nodig om de huidige en toekomstige capaciteiten doeltreffend te kunnen inzetten en aldus onze veiligheid te kunnen garanderen.

De versterking van de rekrutering en van de opleidingscapaciteiten moeten er mee voor zorgen dat Defensie een nog grotere rol gaat spelen op de arbeidsmarkt, binnen de samenleving en als sociale motor in België.

Onze militairen krijgen eindelijk ook een marktconform loon, te vergelijken met andere veiligheidsdiensten. Verder blijft er aandacht voor welzijn op het werk, waarden en normen, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, en diversiteit. De plannen omtrent de inplanting van de nieuwe kwartieren zal bijdragen tot het verminderen van de afstand tussen werknemer en werkgever, en Defensie op een meer logischere wijze over het nationale grondgebied positioneren.

2. Versterking van de industriële- en technologische verdedigingsbasis

Door deze opwaardering krijgt Defensie een rol als innovatie-incubator binnen die domeinen. Daarom werd een Defence and Industry Research Strategy (DIRS) ontwikkeld om Belgische bedrijven te ondersteunen en hen toe te laten van dichtbij betrokken te zijn bij het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten binnen Europa, wat op zijn beurt een economische return oplevert voor ons land.

Een stevige industriële basis versterkt ook de strategische autonomie van Europa. Samen met Europese partners kan de Belgische industrie volop meewerken aan de ontwikkeling van capaciteiten die Europa minder afhankelijk zullen maken van derden en Europese samenwerking op grote schaal mogelijk maken.

3. Investeringen in materieel

Defensie zal alvast figuurlijk ‘vervellen’ met de nieuwe uniformen die vanaf eind dit jaar zullen aankomen, maar er zijn nog andere investeringen te verwachten. Het STAR plan voorziet massale investeringen, tussen 2023 en 2030, in nieuwe en aanvullende capaciteiten. Daaronder vallen alle capaciteiten die nodig zijn om volop te kunnen opereren met het oog op de veiligheid van alle Belgische burgers en van de vitale en strategische belangen van ons land. De nadruk ligt daarbij op de mogelijkheden tot duale inzet, bijvoorbeeld van middelen die nodig zijn voor militaire operaties maar ook de urgentiediensten van ons land kunnen versterken in geval van crisis.

De versterking van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, de verhoging van de defensieve en ontwikkeling van de offensieve slagkracht van de Cybercapaciteit en de algemene versterkingen van de andere dimensies maken het systeem compleet.

De Landcomponent verheugt zich over de recente aankoop van negen systemen CAESAR NG in het kader van het strategisch partnerschap Capacité Motorisée (CaMo) met Frankrijk. Deze systemen zullen in 2027 geleverd worden. De Luchtcomponent ziet onder andere de F-35A tegemoet die onze F-16 gevechtstoestellen zullen vervangen. Wat de Marine betreft werd eind november vorig jaar begonnen met de bouw van het BNS (Belgian Navy Ship) Oostende, het eerste van twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. De Medische Component ten slotte beschikt sinds kort over zijn nieuwe Role2Enhanced veldhospitaal. <

Tekst: Jacques-Emmanuel De Boeck