Medische Component toont zijn veelzijdigheid

De voorbije maanden stond de medische sector volop in de schijnwerpers. Het coronavirus had en heeft nog steeds een grote impact op ons dagelijks leven. In ziekenhuizen en woonzorgcentra werden nieuwe veiligheidsmaatregelen toegepast. Ook de Medische Component stak de handen uit de mouwen en vervoegde onze helden op talloze locaties om tijdens deze crisisperiode samen zorg te verlenen.

Dat er een bijzondere tijd aankwam werd midden maart al snel duidelijk wanneer de besmettings- en sterftecijfers van het coronavirus de hoogte ingingen. Het was het signaal om meteen in actie te schieten om de crisissituatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. In die periode werkte de Medische Component nauw samen met de FOD Volksgezondheid. Dagelijks overleggen de medische planners over de gepaste middelen en het personeel dat Defensie voor deze crisis beschikbaar kan houden. Dit resulteerde in heel uiteenlopende opdrachten over het ganse land.

Eind maart waren de opnames van nieuwe besmette patiënten bijna niet meer te tellen. Het gevolg was dat ziekenhuizen overbevolkt dreigden te raken en ook de veiligheid van andere patiënten niet gegarandeerd kon worden. Al snel besliste Defensie om in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek brandwondenpatiënten uit andere ziekenhuizen op te nemen. Zo konden die bedden vrijmaken voor eventuele coronapatiënten. Zo werden brandwondenpatiënten in het hele land enkel nog ontvangen in het brandwondencentrum van Defensie of dat van Loverval bij Charleroi. De andere centra konden zich nu toeleggen op intensieve verzorging van ernstig zieke Covid-19-patiënten.

Intussen bleef achter de schermen de telefoon roodgloeiend staan met talloze steunaanvragen. Het Competentiecentrum van de Medische Component richtte een coördinatiecel op die in nauw contact stond met de FOD Volksgezondheid om alle nieuwe aanvragen zo goed mogelijk te behandelen. Het medisch personeel stond in deze hectische tijden dag en nacht paraat om waar nodig hulp te bieden.

De Medisch Component toonde zijn polyvalentie op alle vlakken. Ambulances en ambulanciers hielpen bij het patiëntenvervoer. Daarbij werden de voertuigen speciaal uitgerust voor het transport van coronapatiënten. De situatie in de woonzorgcentra verslechterde drastisch en ook hier duurde het niet lang voor onze militairen het zorgpersoneel zouden bijstaan. Zij namen vooral logistieke taken op zich zoals kamers desinfecteren en maaltijden ronddelen. Militaire specialisten gaven aan het verzorgend personeel van de woonzorgcentra training over de preventieve maatregelen tegen het coronavirus.

Ook op het gebied van medische research toonde Defensie zich solidair. Het militair ziekenhuis leende zijn extractietoestel uit aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zodat die zijn testcapaciteit op Covid-19 verdubbeld zag. Het medisch personeel ging in woonzorgcentra stalen afnemen om de inwoners te testen op het coronavirus. Momenteel stelt Defensie zijn expertise ter beschikking voor een nationale studie die onderzoekt of een speekseltest een even betrouwbaar resultaat kan leveren als de huidige testprocedure. Twee militaire specialisten in infectieziekten zijn als mede-auteur betrokken bij de publicatie van de resultaten.

De inzet van onze Medische Component benadrukt nogmaals het veelzijdige karakter van Defensie. Zolang de coronacrisis om zich heen blijft slaan, zullen wij er staan.