Geïntegreerde Politie

Een onvermoeibare inzet voor de handhaving van de gezondheidsmaatregelen

De coronacrisis heeft niemand gespaard. De ploegen van de Geïntegreerde Politie stonden aan de frontlinie tegenover de crisis. Ze hebben buitengewoon werk verricht om de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid te handhaven.  Omdat de veiligheid van de burger onze prioriteit blijft.

Op het terrein, in de werkplaatsen, op kantoor of van thuis uit, de talrijke personeelsleden van de Geïntegreerde Politie hebben het beste van zichzelf gegeven tijdens de coronacrisis. De handhaving van de door de overheid opgelegde gezondheidsmaatregelen is een kerntaak geworden die in de hele openbare ruimte gestalte kreeg: in de straten, in de parken, aan de grenzen, op de snelwegen, de spoorwegen, de waterwegen en de luchthavens. De ploegen moesten ook nieuwe vormen van criminaliteit te lijf gaan, in het bijzonder op het internet.

Meteen na het begin van de pandemie is er een taskforce Covid-19 in het leven geroepen binnen de Geïntegreerde Politie. Op het hoogtepunt van de crisis vergaderde de taskforce elke dag digitaal. Door een volledig en actueel beeld van de situatie te verschaffen en snel de nodige beslissingen te nemen, verzekerde ze de continue werking van de politiediensten, daarbij wakend over de veiligheid en de gezondheid van het personeel.

Ook de ondersteunende administratieve en logistieke diensten bleven ijverig werken en speelden een beslissende rol tijdens de crisis: de medewerkers van het Contact Center Covid-19 antwoordden op de vragen van personeelsleden, de ICT-ploegen van de Federale en Lokale Politie pasten de nodige operationele applicaties aan en stelden honderden personen in staat om in optimale omstandigheden te telewerken, anderen zorgden voor het opstellen en verspreiden van essentiële informatie voor de politiemensen op het terrein en hielpen met het vervaardigen van beschermings- en signalisatiemateriaal, tientallen vrijwilligers maakten mondmaskers …

“Samen maken we het verschil”

Naar aanleiding van de nationale feestdag wenst de Geïntegreerde Politie nogmaals alle medewerkers en partners te danken voor het verrichte werk tijdens deze zware periode. “Samen maken we het verschil”, dat was gedurende de hele crisis onze boodschap en ons credo.

Ondanks de onzekerheden gaven de personeelsleden blijk van volharding, motivatie, betrokkenheid en veerkracht. Politiemannen, politievrouwen, medewerkers en medewerksters zijn erin geslaagd hun werk en privéleven te combineren om te waken over de goede toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19. Politiezones en directies van de Federale Politie werkten hand in hand om de crisis te bestrijden. De ploegen vormden één front in niet-evidente omstandigheden. Ze droegen de waarden van de Geïntegreerde Politie hoog in het vaandel. Dat alles ten behoeve van de volksgezondheid en de veiligheid.

Huldiging door de Koning

De nationale feestdag is de gelegenheid om hulde te brengen aan verschillende vertegenwoordigers van de Geïntegreerde Politie die de coronacrisis van heel dichtbij hebben meegemaakt. Zes medewerkers en medewerksters uit politiezones en directies van de Federale Politie zullen als eregasten de officiële ceremonie op het Paleizenplein bijwonen aan de zijde van de commissaris-generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker, en de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck.

Inspecteur É. G. (politiezone Ukkel/Oudergem) heeft een persoon die aan Covid-19 leed uit een brand gered. Ze had geen mondmasker op maar raakte gelukkig niet besmet. Agent van politie K. B. (politiezone Namen) was op onze wegen actief om de maatregelen van de overheid te handhaven. Dat was ook het geval voor hoofdinspecteur J. V. (Federale Wegpolitie van Limburg). Hij leidde de controles aan de grenzen en hield zich bezig met de bijbehorende administratieve taken. Tijdens deze controles werd ook meermaals drugs in beslag genomen. Inspecteur M. O. (politiezone Minos) stond eveneens in de frontlinie. Hij kreeg frustraties van burgers over zich heen en werd zelfs bespuugd door een gedetineerde, maar bleef zijn werk doen met zelfopoffering. Eerste hoofdinspecteur D. L. (Directie logistiek van de Federale Politie) coördineerde de vervaardiging van wachthuisjes voor de grenscontroles, maar ook van mondmaskers en van plexischermen. Commissaris P. V. (Federale Gerechtelijke Politie van Brussel) is dan weer actief in de strijd tegen nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit in verband met de coronacrisis. Hij verloor helaas ook een collega aan de gevolgen van corona.

Deze zes leden van de Geïntegreerde Politie zullen een eerbetoon krijgen van de Koning en van de Natie voor hun bijdrage aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19. Een eerbetoon dat ze zullen delen met hun 48 000 collega’s van de Geïntegreerde Politie.