Voorwoord van de Eerste minister

Dames en heren,

Op deze nationale feestdag brengen wij hulde aan de mannen en vrouwen van Defensie en van de verschillende veiligheidsdiensten die elke dag toezien op de orde en de rust voor de hele bevolking.

Ook dit jaar heeft het terrorisme tal van families in verschillende landen van Europa in rouw gedompeld. Deze tragische gebeurtenissen bewijzen dat onze veiligheidsdiensten een essentiële rol spelen in het behoud van onze democratieën. Meer dan ooit hebben ze nood aan een bijzondere bescherming en een totaalengagement.

De Homeland-missie tijdens dewelke de militairen de politiediensten ondersteunen, heeft onze landgenoten zonder enige twijfel kunnen geruststellen. Deze doeltreffende mobilisatie getuigt van het engagement van de toegewijde, vrijwillige en vastberaden militairen. Binnen en buiten onze grenzen.

Ons land neemt volop deel aan de strijd tegen IS in het kader van de internationale coalitie in het Midden-Oosten. Maand na maand verliest IS terrein.

Meer dan 4 000 militairen hebben de laatste maanden sterk bijgedragen aan de grootste vredeshandhavingoperaties in de wereld onder de vlag van de NAVO, de Verenigde Naties of nog de Europese Unie. Op dit moment nemen we deel aan missies in Irak, Afghanistan, Mali, op de Middellandse Zee en aan partnerschapprojecten in Afrika.

Deze Belgische militaire capaciteit wordt internationaal erkend. De recente NAVO-top in Brussel in aanwezigheid van tal van staatshoofden was in dat opzicht een belangrijk moment om onze geloofwaardigheid en onze loyauteit ten opzichte van onze bondgenoten te benadrukken.
Naast dit engagement van Defensie prijzen we ook het onafgebroken werk van de inlichtingendiensten, de politie, de brandweer, de hulpdiensten en de civiele bescherming. Al deze veiligheidskorpsen zetten zich zorgvuldig en discreet in om het leven van onze landgenoten te vergemakkelijken. Hun rol is essentieel voor de ontwikkeling van ons land.

Voor de federale regering is, naast de sociale en economische ontwikkeling, ook de veiligheid een van de prioriteiten geworden. Daarom verhoogt ze de budgetten waarmee de veiligheid op ons volledige grondgebied kan worden verzekerd aanzienlijk.

Laten we allemaal van deze dag profiteren om uitdrukkelijk hulde te brengen aan deze mannen en vrouwen. Laten we hun tonen hoezeer onze landgenoten hun werk op prijs stellen.

Ik wens u in naam van de federale regering een fijne nationale feestdag!

Charles Michel,

Eerste minister