Voorwoord van de chef Defensie

Dames en heren,

Onze Nationale Feestdag werd in 1890 vastgelegd op 21 juli, de dag waarop Koning Leopold I in 1831 als eerste Koning der Belgen de grondwettelijke eed aflegde. Voor Defensie is deze dag geen dag als een andere. Het is immers naast een dag van tradities en symbolen eveneens de dag bij uitstek dat Defensie zich toont aan de buitenwereld.

We zetten onze mannen en vrouwen voor het voetlicht die, elke dag opnieuw, meer dan hun steentje bijdragen aan een veilige wereld. Zorgen voor een veilige wereld begint heel ver weg van hier maar loopt door tot in de straten van onze steden. We tonen tijdens het defilé niet alleen onze mensen, maar eveneens een deel van onze uitrusting van vandaag en ook een beetje die van morgen.

Het centrale thema van dit defilé is “respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst”. 100 Jaar na het beëindigen van de Grote Oorlog brengen we hulde aan de miljoenen soldaten die tijdens deze verschrikkelijke oorlog de ultieme prijs betaald hebben. Verschillende internationale detachementen zullen daarom samen met onze eigen soldaten voor U defileren.

Kijkend naar de toekomst is het verder inzetten op die internationale samenwerking de enige weg vooruit. Internationaal samenwerken zit in het DNA van de militair. Samenwerkingen in de vorming, de opleiding, de training en in operaties zijn niet meer weg te denken in Defensie van vandaag. Deze internationale verankering komt aan bod zowel tijdens de defilé op de grond als in de lucht.

Belangrijke contracten voor de vernieuwing van de uitrusting staan op stapel en geven mee gestalte aan de toekomst van Defensie. Een toekomst die opnieuw perspectief biedt aan onze soldaten van vandaag, maar ook aan de soldaat van morgen.

Graag een woord van dank aan onze militairen en hun families. Vele collega’s zullen voor u defileren, anderen zijn ingezet in operatie in het buitenland. Nog anderen werken vandaag, schouder aan schouder met de politie en de hulpdiensten achter de schermen om dit alles mogelijk te maken en de festiviteiten van vandaag veilig te laten verlopen. Allemaal belangrijke schakels in de veiligheid van ons allen.

Ik wens U allen een aangename Nationale Feestdag en dank U voor uw interesse en aanwezigheid.

Marc Compernol
Generaal
Vleugeladjudant van de Koning
Chef Defensie