Alle onze deelnemers

Police

Ook dit jaar bieden we je in ons dorp een adembenemend avontuur aan!

Croix rouge de Belgique

Op deze 21ste juli vieren we met veel vreugde en trots de nationale feestdag.

De VZW S.I. Brussels Promotion, trouw aan haar traditie van meer dan een eeuw, organiseert een aantal manifestaties bestemd voor het grote publiek. 

Chancellerie du Premier Ministre

Net zoals vorig jaar wordt er ter afsluiting van deze nationale feestdag een groot gratis concert georganiseerd.

Police

De Geïntegreerde Politie zet het wederzijds respect en de jeugd in de kijker en viert ook twee verjaardagen op deze nationale feestdag.

Croix rouge de Belgique

Onze 13.000 Rode Kruisvrijwilligers – verdeeld over 221 lokale afdelingen – helpen elke dag mensen. Ze doen dat met hart en ziel.

“Hoop op het beste, maar wees voorbereid op het ergste” zou het motto kunnen zijn van de Civiele Bescherming …

‘Voor een veilig Brussel’ met Safe.brussels

Police

Het War Heritage Institute promoot het Belgisch militair erfgoed, de herinnering aan gewapende conflicten op Belgisch grondgebied en conflicten waarbij Belgen in het buitenland betrokken waren.

B-Fast

B-FAST is het noodhulpmechanisme van de federale overheid voor rampen in het buitenland.

 

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel.

santé publique

Iedereen die zich in een noodsituatie bevindt heeft recht op hulp bij ziekte, ongeval en ramp.

Servio, l'association coupole des associations d'anciens combattants, vétérans et patriotiques

Servio is de overkoepelende vereniging van Oud-strijders, politieke gevangen, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende verenigingen.

B-Fast

Open voor een wereld vol nieuwe mogelijkheden.

 

 

De Europese Commissie doet beleidsvoorstellen en voert het EU-beleid uit. Lees meer over haar rol.

santé publique

In zijn werk streeft het Parlement ernaar de democratie en de mensenrechten te bevorderen in Europa en in de wereld.

Servio, l'association coupole des associations d'anciens combattants, vétérans et patriotiques

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de spil van het internationale beleid van België.