Civiele Veiligheid

De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. Als eerste schakel in de hulpverleningsketen beheren de noodcentrales de oproepen naar het nummer 112. Vervolgens is de brandweer belast met de dringende opdrachten op lokaal niveau en intervenieert de Civiele Bescherming met haar experts en materieel voor langdurige, gespecialiseerde versterking op nationaal niveau.

Civil Security defileert met: 13 voertuigen voor de hulpverleningszones en 9 voertuigen voor de Civiele Bescherming.

www.civieleveiligheid.be

De Civiele Bescherming werft aan : durf jij je inzetten voor onze veiligheid ?

De Civiele Bescherming lanceert een campagne op sociale media om 41 nieuwe professionele sappeurs aan te werven voor haar eenheden in Crisnée en Brasschaat. Iedereen die een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) heeft kan tot 31 juli 2019 via Selor solliciteren.

De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. Alleen de hulpdiensten en de overheden kunnen de Civiele Bescherming rechtstreeks contacteren.

De Civiele Bescherming is op 1 januari 2019 gecentraliseerd in twee operationele eenheden : Crisnée (Provincie Luik) en Brasschaat (Provincie Antwerpen). Deze expertisecentra vullen elkaar efficiënt aan voor opdrachten op het hele Belgische grondgebied, en versterken zo de operationele middelen van de andere hulpdiensten. Hun missies zijn sinds de hervorming gegroepeerd in vier specialiteiten: CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), SAR (Search And Rescue), HTD (Heavy Technical Deployment) en ICM (Information & Communication management). De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

De Civiele Bescherming beschermt de bevolking:

 • in geval van ongevallen en vervuiling met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen;
 • door het redden van personen (redding en berging van personen die bedolven liggen onder puin, redding van personen in levend water, gespecialiseerde zware ontzetting, …);
 • tijdens grootschalige overstromingen (door de afdichting en versterking van dijken, pompwerkzaamheden met grote capaciteit, …);
 • door ondersteuning van het crisisbeheer (via drones en robots voor observatie en metingen, via het ter beschikking stellen van telecommunicatiemiddelen en van een operationele commandopost,…);
 • via gerechtelijke opdrachten op vraag van de politie of gerechtelijke autoriteiten (opsporing van vermiste personen, ontmanteling van druglabo’s of cannabisplantages, …);
 • tijdens grootschalige branden in industriële gebouwen, tunnels, ondergrondse parkings of bossen;

Geïnteresseerden die willen werken bij de Civiele Bescherming maar nog niet beschikken over een Federaal Geschiktheidsattest kunnen zich via deze website inschrijven om deel te nemen aan de drie proeven van het FGA: de competentietest, de handvaardigheidstest en de lichamelijke proeven. Eenmaal de kandidaat geslaagd is voor het FGA, kan hij of zij solliciteren voor toekomstige vacatures bij zowel de Civiele Bescherming als de hulpverleningszones.

Meer info over de vacature : www.civielebescherming.be/vacatures

Brandweer: altijd paraat!

De Civiele Veiligheid zal ook hulde brengen aan de hulpverleningszones door 13 voertuigen te laten rijden in de défilé op 21 juli 2019. Om 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, zullen twee historische ladderwagens, van de  zones van WAPI en de Vlaamse Ardennen, aan het hoofd van het detachement  met modernere voertuigen rijden. De andere voertuigen van de hulpverleningszones tonen de ongelofelijke evolutie van hun materiaal.

Het thema is dit jaar het herdenken van 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Twee historische ladderwagens, van de  zones van WAPI en de Vlaamse Ardennen, zullen aan het hoofd van het detachement met meerdere ladderwagens, autopompen en andere voertuigen rijden.

Dit Austin K2 brandweervoertuig met ladder van post Ronse (hulpverleningszone Vlaamse Ardennen) werd tijdens de tweede wereldoorlog als ziekenwagen gebruikt door het Engels leger. In 1944 werd het in België achtergelaten en daarna tot 1978 door brandweer Ronse gebruikt om personeel te vervoeren en een aanhangwagen met een pomp te trekken. Het voertuig kan een chauffeur, een begeleider en achteraan zes tot acht brandweermannen vervoeren.

Het défilé van de brandweer toont de evolutie van hun middelen en hun personeel van het verleden naar de toekomst.

‘’Ik word brandweer’’

De hulpverleningszones zijn steeds op zoek naar nieuwe rekruten om hun operationele capaciteiten te versterken.  Personen die brandweerman of -vrouw willen worden, kunnen de website ikwordbrandweer.be raadplegen. Je vindt er informatie over de proeven van het federaal geschiktheidsattest (FGA) en de vacatures van de verschillende hulpverleningszones.

caf-echelle

Jeugdbrandweer

De 160 jeugdbrandweerlieden die deelnemen aan het défilé vertegenwoordigen met trots de toekomst van het beroep. Om brandweerman – of vrouw te worden, kunnen jongeren een opleiding bij de jeugdbrandweer volgen vanaf 16 jaar. Naast waarden zoals toewijding en kameraadschap leren ze er levens te redden en zich voor te bereiden op de proeven van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). 160 jeugdbrandweerleden zullen te voet stappen vóór de gemotoriseerde troepen van het burgerdefilé. De jeugdbrandweer geeft ook de hele dag doorlopend demo’s aan de Zavel. Ze tonen hoe je een brand blust, hoe de hoogteladder werkt en hoe je iemand reanimeert. Ze tonen er ook hun hand- en sportvaardigheden, die nodig zijn om het Federaal Geschiktheidsattest te kunnen halen, een voorwaarde bij de brandweer of de civiele bescherming te gaan.

 

 

Noodnummer 112

Op de brandweervoertuigen en ambulances is het noodnummer 112 te zien. Maar Iemand in nood of in paniek kan de noodnummers vergeten. Dankzij de app 112 BE kun je meteen de hulpdienst kiezen die je nodig hebt door te klikken op het juiste icoon: brandweer, ambulance of politie. De app “112 BE” kan je gratis downloaden op smartphones (iPhone en Android) en biedt nog heel wat andere voordelen:

 • Lokalisering: de noodcentrales kunnen zien waar je bent.
 • Chat: als je slecht hoort of niet kunt spreken, kunnen de noodcentrales met je communiceren via chat.
 • Alarm: als je buiten bewustzijn of onvindbaar bent, kunnen de noodcentrales je gsm laten rinkelen.
 • Informatiebron: je kunt bij je registratie bepaalde medische informatie invoeren, zoals hartproblemen, allergieën (voor medicatie), diabetes, …

Sinds de lancering in juni 017, werd de app 112 BE 655.932 keer gedownload op smartphones.

In het Veiligheidsdorp op de Zavel ontvangen operatoren van de noodcentrales 112 bezoekers. Kinderen leren hoe ze levens kunnen redden door de Kids film 112 te bekijken en te spelen. Volwassenen krijgen uitleg over het gebruik van de App 112 BE.

Kids 112

De campagne Kids 112 heeft als doel om kinderen op een speelse manier het noodnummer 112 te laten onthouden en hen uit te leggen welke informatie ze moeten meedelen aan de operatoren van de noodcentrales 112.

Voor deze campagne werd pedagogisch materiaal uitgewerkt dat gedownload kan worden op www.112.be: een korte animatiefilm met een rapdeuntje, een quiz, spelen en kleurplaten.

Dit pedagogisch materiaal wordt gebruikt tijdens informatiesessies die georganiseerd worden in de lagere scholen zowat overal in België.

Veiligheidsdorp Binnenlandse Zaken
De Civiele Veiligheid is ook aanwezig in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken (Zavel) om op ludieke wijze informatie te geven over haar hulpdiensten.

 • Bezoekers die interesse hebben voor het beroep van brandweerman, krijgen uitleg over het federaal geschiktheidsattest (FGA).
 • Jonge brandweerlieden doen reddingsdemonstraties en organiseren spelen voor kinderen.
 • De hondengeleiders van de Civiele Bescherming en de brandweer lichten hun opsporingstechnieken toe via demonstraties.
 • In een aan de 112 gewijde ruimte leren kinderen het noodnummer kennen en leren volwassenen de app 112 BE gebruiken.