Civiele Veiligheid

“Hoop op het beste, maar wees voorbereid op het ergste” zou het motto kunnen zijn van de Civiele Bescherming, een essentiële dienst die de brandweer, de politie en de autoriteiten die daarom vragen ondersteunt.

Het jaar 2021 was een jaar waarin de Civiele Bescherming meermaals werd ingeschakeld om te reageren op noodsituaties.  De overstromingen van juli 2021 staan nog levendig in ons geheugen.

De Civiele Bescherming anticipeert op veranderingen. Het heeft gespecialiseerde middelen om noodsituaties aan te pakken (branden, overstromingen, ongevallen, vervuiling, natuurrampen die toenemen als gevolg van de opwarming van de aarde. De CP is dan ook volledig geïntegreerd in de mars van de tijd en de vaak desastreuze gevolgen daarvan.

Naast deze uitzonderlijke gebeurtenissen zijn er dagelijkse missies: de ontmanteling van drugslaboratoria, interventies voor het reinigen van olievervuiling, enz.  In totaal vonden er in 2021 maar liefst 2060 interventies plaats, goed voor 67.630 gewerkte uren.  Meer dan een miljoen kilometer werd afgelegd om deze taken uit te voeren (1.156.607 km).

Laten we ook de aandacht vestigen op de internationale samenwerking van de verschillende instanties die werkzaam zijn op het gebied van civiele bescherming.  We zullen ons de internationale hulp herinneren die verschillende lidstaten tijdens de overstromingen van afgelopen zomer hebben geboden.  België is een sterke speler en toont ook solidariteit wanneer er hulp wordt gevraagd aan ons land.

www.civieleveiligheid.be

Bestrijding van de Covid 19 pandemie | Civiele beschermingsmissies

Provinciale en federale coördinatie

De civiele bescherming was tijdens de crisis op alle besluitvormingsniveaus aanwezig door zitting te nemen in de volgende organen:

 • COFECO
 • CELEVAL
 • Provinciale crisiseenheden
 • NATLOGHUB
 • Diverse werkgroepen (bv. TF De Backer’s logistics WG)

Dit maakte het mogelijk een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de in te zetten middelen en een zo doeltreffend mogelijke steun te verlenen.

Vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens de eerste golf heeft de Civiele Bescherming in samenwerking met Defensie steun verleend voor het vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s):

 • van de verschillende ingangspunten op Belgisch grondgebied naar de nationale voorraad ;
 • vervolgens naar de provinciale knooppunten of eindgebruikers.

Desinfecterende hydro-alcoholische gel

Bij het begin van de crisis heeft de Civiele Bescherming (in samenwerking met de particuliere sector) hydro-alcoholische gel geproduceerd.

In totaal werd 120.000 liter geproduceerd en geleverd aan de volgende openbare diensten:

 • Noodgebieden
 • Politie
 • Gevangenissen
 • Provincies

Steun aan de politie

De civiele bescherming verleende vooral tijdens de eerste golf steun aan de politie:

 • Terbeschikkingstelling van coördinatiecontainers (uitgerust met telecommunicatiemiddelen) voor grenscontroles, alsmede alle nodige logistieke ondersteuning (verlichting, water en brandstof) die een langdurige werking mogelijk maken.
 • Inzet van drones waarmee het terrein kon worden gevisualiseerd in het kader van grenscontroles of
  bijeenkomsten van mensen.

Cohorten in rust- en verzorgingstehuizen

Tijdens de gehele crisis heeft de civiele bescherming co-mingling missies uitgevoerd (scheiding van covid+-gevallen van covid-gevallen) in verpleeghuizen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Elke missie vereiste:

 • Een verkenning vooraf om de omvang van de missie en het aanvalsplan te bepalen
 • De inzet van een team van ten minste 6 operationele personeelsleden
 • De uitvoering van ontsmettingsmiddelen voor de lokalen
 • De uitvoering van middelen voor de ontsmetting van het personeel
Brandweer

De brandweer staat altijd klaar, met passie en toewijding, om burgers te helpen, hun leefomgeving te beschermen en bij te dragen tot een veiligere samenleving!

Brandweer Brussel, dat zijn bijna 1200 beroepsbrandweerlieden, maar ook een 112-noodcentrale met ongeveer 40 mensen, en een administratieve en technische ondersteuning van bijna 200 werknemers. In volle verandering bouwen wij aan een dynamische en moderne overheidsdienst, die de diversiteit van Brussel vertegenwoordigt en naar uitmuntendheid streeft! Onze waarden: service, efficiëntie, respect, integriteit en teamgeest.

We voeren meer dan 100.000 interventies per jaar uit om brand te bestrijden en eerste hulp te verlenen aan zieken of gewonden. Onze opdrachten worden jaar na jaar complexer. Interventies op hoogte of onder water, in geval van een aanval of voor gevaarlijke stoffen … we beschikken over talrijke specialisaties die ons in staat stellen alle situaties het hoofd te bieden.

Veelzijdigheid is een van onze sterke punten, want alle Brusselse brandweerlieden zijn ook ambulanciers. Deze dubbele rol geeft ons een duidelijk voordeel bij de organisatie van de hulpdiensten. Dat zie je elke dag, maar nooit zo goed als in tijden van crisis. Bij de aanslagen van 22 maart 2016 bijvoorbeeld konden onze brandweerlieden de slachtoffers onmiddellijk evacueren, maar ook ter plaatse eerste hulp verlenen.

En recenter heeft onze lange ervaring op het gebied van dringende medische hulp ons geholpen om ons snel aan te passen aan de covid-19-crisis. Brandweerlieden konden ingezet worden op de ontsmettingslijnen voor onze ziekenwagens. Procedures voor MERS en SARS werden snel aangepast. Nieuwe hygiënemaatregelen voor het operationeel personeel werden vlot opgepikt.

Kortom, Brandweer Brussel, da’s een multifunctioneel, multi-inzetbaar dynamisch team dat 24/7 klaar staat voor de bescherming van eenieder op het grondgebied van het Brussels Gewest, bij allerhande risicovolle situaties.

Noodnummer 112

Op de brandweervoertuigen en ambulances is het noodnummer 112 te zien. Maar Iemand in nood of in paniek kan de noodnummers vergeten. Dankzij de app 112 BE kun je meteen de hulpdienst kiezen die je nodig hebt door te klikken op het juiste icoon: brandweer, ambulance of politie. De app “112 BE” kan je gratis downloaden op smartphones (iPhone en Android) en biedt nog heel wat andere voordelen:

 • Lokalisering: de noodcentrales kunnen zien waar je bent.
 • Chat: als je slecht hoort of niet kunt spreken, kunnen de noodcentrales met je communiceren via chat.
 • Alarm: als je buiten bewustzijn of onvindbaar bent, kunnen de noodcentrales je gsm laten rinkelen.
 • Informatiebron: je kunt bij je registratie bepaalde medische informatie invoeren, zoals hartproblemen, allergieën (voor medicatie), diabetes, …

Sinds de lancering in juni 017, werd de app 112 BE 655.932 keer gedownload op smartphones.

In het Veiligheidsdorp op de Zavel ontvangen operatoren van de noodcentrales 112 bezoekers. Kinderen leren hoe ze levens kunnen redden door de Kids film 112 te bekijken en te spelen. Volwassenen krijgen uitleg over het gebruik van de App 112 BE.

 

Kids 112

De campagne Kids 112 heeft als doel om kinderen op een speelse manier het noodnummer 112 te laten onthouden en hen uit te leggen welke informatie ze moeten meedelen aan de operatoren van de noodcentrales 112.

Voor deze campagne werd pedagogisch materiaal uitgewerkt dat gedownload kan worden op www.112.be: een korte animatiefilm met een rapdeuntje, een quiz, spelen en kleurplaten.

Dit pedagogisch materiaal wordt gebruikt tijdens informatiesessies die georganiseerd worden in de lagere scholen zowat overal in België.

Beschrijving voertuigen brandweer

IGS vrachtwagen Hulpverleningszone West Vlaams-Brabant

De brandweerzone Vlaams-Brabant West nam pas zeer recent (juni 2022) een eerste voertuig voor interventies met gevaarlijke stoffen in dienst. Dit voertuig zal worden ingezet bij alle ongevallen en branden waar (mogelijks) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zoals bv. een ongeval met een vrachtwagen die een lading gevaarlijke stoffen vervoert of een brand in een Seveso-bedrijf. Ook bij interventies in het kader van milieuverontreiniging zal dit voertuig worden ingezet.

Het voertuig is gebouwd op een 19-ton SCANIA-chassis en beschikt over een cabine die plaats biedt aan 6 manschappen en tevens is uitgerust als een bureauruimte om opzoekingen en administratief werk uit te voeren. Langs beide zijkanten zorgen twee rolluiken voor een snelle toegang tot het materiaal en de specifieke interventiekledij. Aan de achterzijde is de laadruimte bereikbaar via een hydraulisch laadplatform met een capaciteit van 2 ton.

Het voertuig is voorzien om autonoom te kunnen werken in alle weersomstandigheden. Luifels, tenten en verwarming zijn aanwezig. Om de nodige energie te voorzien is ook een 35 KVA stroomgenerator aanwezig.

Het materiaal dat voorzien is in dit voertuig bestaat uit:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Adembescherming
  • Gaspakken, splashpakken
  • Kledij voor slachtoffers
 • Lekdichting en opvang
  • Pneumatische lekdichting
  • Spieën en keggen
  • Vaten
  • Spill Bags
  • Chemische opvangdoeken
  • Chemische opvangkorrels
 • Pompwerkzaamheden
  • Atex pompen
  • Zuur/Base pompen
  • Aspiratie-pompsysteem
 • Andere
  • Douche voor brandweerpersoneel
  • Carwash voor vrachtwagens
  • Medisch materiaal

Voertuig duikteam Zone de Secours HEMECO

Dit voertuig, de VS340, is het voertuig dat is toegewezen aan het gespecialiseerde waterreddingsteam, ook bekend als “de duikers”. De Mercedes Benz Sprinter 519 CDI bestelwagen chassis met 190pk, 6-versnellingsbak werd aangekocht in juni 2018. Binnen de hulpverleninsgzone  HEMECO (HEsbaye-MEuse-COndroz) is dit voertuig toegewezen aan de post van Hoei, vlakbij de kerncentrale van Tihange.

Hij biedt 5 plaatsen, 3 voorin en 2 achterin, waar de duikers zich tijdens de reis kunnen omkleden en zo onmiddellijk klaar zijn om in te grijpen wanneer zij het voertuig verlaten.

Het voertuig is verdeeld in drie delen:

 • de bestuurdersruimte
 • de “duikers” sectie
 • de uitrustingsreserve voor tien andere duikers die ook ter plaatse kunnen komen tijdens een interventie. Het voertuig beschikt ook over “wildwater”-uitrusting voor interventies op overstroomde rivieren.

Dit voertuig treedt hoofdzakelijk op op het grondgebied van de hulpverleningszone HEMECO, maar wordt soms opgeroepen voor versterking in andere zones. Het kwam tussenbeide tijdens de overstromingen van juli 2021 en het duikteam, met de uitrusting aan boord, nam deel aan verscheidene reddingen van slachtoffers in de Ourthevallei.

Tankwagen Zone de Secours Val de Sambre

De MAN-tankwagen (2020) van hulpverleningszone Val de Sambre is een TGX 35500 type 8X4 met een bovenbouw bestaande uit drie tanks, één voor 19.000 liter water, één voor 500 liter emulgator van klasse B en een derde voor 500 liter wegreinigingsmiddel, wat een totale capaciteit geeft van 20.000 liter.

De onderbouw bestaat uit een MAN 8×4-chassis met traditionele vering en een maximaal toegestaan gewicht van 35 ton. Het voertuig is uitgerust met een hydraulische hogedrukpomp van 4000 l/min, twee reinigingsplatforms, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. In de opslagruimten bevindt zich een slanghaspel met 80 meter slang en interventieapparatuur zoals isolerende ademhalingsapparatuur, apparatuur voor het uitwerken van de watervoorziening of brandbestrijding bij grote rampen.

Aan de achterzijde van het voertuig bevindt zich een dubbel variabel signalisatiebord met een groot aantal gecodeerde teksten (brand, ongeval, wegreiniging, chemisch risico, enz.), dat gesynchroniseerd is met een dubbele hoofdsignaalbalk die in het chassis/onderstel is geïntegreerd.  Op het dak bevindt zich een identificatiepaneel voor de herkenning vanuit de lucht.

Het voertuig is toegewezen aan de hoofdkazerne van de zone Val de Sambre en wordt hoofdzakelijk ingezet bij grote incidenten zoals branden in industriële gebouwen, bevoorrading van bosbrandvoertuigen en systematische begeleiding van de chemische eenheid bij incidenten met gevaarlijke producten.

Voorbeelden van interventies :

 • Industriebrand Mat’Events in Sauvenière
 • Brand in een hangar van 2000 m² in Aiseau-Presles
 • Ongeval met een vrachtwagen geladen met chemische producten in Charleroi
 • Ontsporing van wagons-tankwagens geladen met een chemisch product in La Louvière

Autoladder Brandweer Zone Rand

De autoladder MAN (2021) heeft een Magirus ladderpakket van 30 meter. De ladder beschikt over een knikarm van 4 meter voor een verbeterde bereikbaarheid van gebouwen, vooraan is er een reddingskorf met een draagvermogen van 400 kg aanwezig. Omwille van de verhoogde zichtbaarheid in het verkeer alsook op de plaats van interventie werd gekozen voor een geel ladder-pakket, zoals ook de brandweer van Londen heeft. Voor België is dit een primeur.

Het voertuig is uitgerust om veilig te kunnen werken in de hoogte en diepte, en dit zowel voor het blussen van branden als voor technische interventies. De ladderwagen kan ook worden ingezet voor de evacuatie van personen op vraag van de medische discipline, zo kan een patiënt horizontaal tot op de begane grond worden gebracht.

Bosbrandtankwagen Hulpverleningszone Taxandria

De nieuwe bosbrandtankwagen (2022) van de Hulpverleningszone Taxandria, met als vaste standplaats post Ravels, is een Renault 4X4 met een tank van 4000 liter water. Dit voertuig beschikt over een ‘thermisch auto-protectiesysteem’, waardoor de bemanningsleden in de cabine en ook alle vitale onderdelen van het voertuig gedurende minstens 6 minuten beschermd worden tegen een “overtrekkend vuurfront” door een sproeisysteem. Daarnaast is het voertuig uitgerust met een adembeschermingssysteem voor alle inzittenden en is de cabine versterkt met een inwendige beschermingskooi, ter bescherming bij een mogelijks ongeval. De hydraulische pomp is van het merk Rosenbauer N25 en kan tot 2000 liter water bij 10 bar leveren.

Het voorfront van het voertuig is uitgerust met een monitor die van binnenuit te bedienen is om al rijdend gericht te kunnen blussen. De hoeveelheid bluswater kan worden ingesteld op 115, 230, 360 en 475 liter water per minuut.

De pompruimte achteraan het voertuig bevat een slanghaspel van 160m slang met een diameter van 45mm. De elektrische treklier vooraan het voertuig wordt bediend met een afstandsbediening.

Vrachtwagen met kraan en machine om zandzakken te vullen Zone de Secours Luxembourg

Deze vrachtwagen SCANIA (2019), uitgerust met een kraan, maakt moduleerbaarheid en veelzijdigheid mogelijk voor de opdrachten, zoals bv. chemische interventies of interventies in geval van storm, tankversterking, een houder voor elektrische voertuigen, ….

Voor het défilé werd een machine voor het maken van zandzakken op de vrachtwagen geïnstalleerd. Deze machine, gebouwd in 2022, zou zeer nuttig zijn geweest voor de overstromingen die we in juli 2021 meemaakten.

Met twee manschappen kan de machine 200 tot 250 zandzakken per uur produceren. De zakken worden automatisch gevuld via een vultrechter, de zak wordt vervolgens dichtgenaaid en naar een vervoermiddel gebracht voor aflevering op de interventieplaats.

De machine wordt ook preventief gebruikt om een strategische voorraad zandzakken aan te leggen voor de Luxemburgse hulpverleningszone, maar kan ook naar een gemeente worden overgebracht in geval van een grote overstroming. Tijdens de overstromingen van juli 2021 werd het voertuig in ons gebied gebruikt om materiaal te vervoeren en het werd ook ingezet als versterking in de gemeente Trooz. Tenslotte vervoerde het voertuig brandweermaterieel naar Oekraïne.

Decontaminatievoertuig Brandweer Brussel (BDBDMH)

Dit gloednieuwe voertuig (2022) is verdeeld in afzonderlijke binnen- en buitenzones.

De 3 binnenzones zijn toegankelijk door middel van éénrichtingsdeuren, zodat men niet van een propere zone naar een vuile zone kan gaan. Iedere binnenzone heeft zijn eigen afzuigsysteem om de brandgeur zoveel mogelijk te weren. De container is voorzien van een gasboiler voor warm water op alle sproeikoppen en een elektrische stroomgroep zodat deze autonoom kan werken, hij moet enkel worden aangesloten op een hydrant.

De eerste binnenzone :

Hier komt men in een gang met 2 doorgeefluiken waarin brandweerlieden hun vuile pak kunnen steken zodat dit in een daarvoor voorziene bak terecht komt.

De tweede binnenzone :

Hier kunnen brandweerlieden een douche nemen of hun handen en gezicht met zeep reinigen. In de douches zijn er aparte oogsproeiers aanwezig. Er is een doorgeefluik om de gewone kledij in een opvangbak te werpen en er zijn opbergkasten met handdoeken, reservekledij, schoenen en verzorgingsproducten (zeep en shampoo) voorzien.

De derde binnenzone :

Deze doet dienst als technische ruimte en als opslagplaats voor het materieel,  drank en voeding.

De vierde zone :

In deze laatste zone kan er een voortent geplaatst worden die kan dienen als wachtzone of reiningingszone. Langs deze zone worden de opvangbakken met vuile kledij verwijderd.

De buitenzone dient om de volledige uitrusting van de brandweerlieden af te spoelen d.m.v. een vaste en/of losse sproeikop of een borstel om het oppervlakkige vuil te verwijderen. Het is mogelijk om het vuile water op te vangen in een bak met een inhoud van 500 liter en er is een koppeling voorzien om deze bak leeg te maken en het vuile water over te pompen naar een andere of grotere tank. In deze zone kunnen personeelsleden ook hun ogen en gezicht afspoelen. Deze zone kan volledig afgeschermd worden door de montage van een voorzettent.

Tankwagen Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

De tankwagen SCANIA (2021) van Zone Oost Vlaams-Brabant vervoert een watertank met een inhoud van 12 000 liter. De zone koos niet voor de standaard versie van dit voertuig maar liet het ‘op maat’ bouwen naar haar noden en wensen. Zo is de 12 000 liter grote watertank gekoppeld aan een bronzen (Johstadt FPN 10-4000) bluspomp en beschikt ze over geluids- en visuele waarschuwingssignalen die de pompbedienaar verwittigen wanneer er binnenin de pomp een probleem ontstaat. Achteraan is het voertuig uitgerust met een oprolbare haspel van 60 meter en bovendien werd het voertuig voorzien van automatische sneeuwkettingen. De sproeibalk vooraan gebruikt water, de sproeibalk achteraan gebruikt detergent en is gekoppeld aan een injecteerpomp. Behalve de verplichte signalisatie, waaronder de lichtbalk op de cabine, kreeg de tankwagen een apart signalisatiepaneel mee.

De meeste markante interventie waarvoor het voertuig tot nu toe werd ingezet was bij de implosie van een ammoniaktank in Tienen.