Rode Kruis-Vlaanderen: helpt helpen

Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Via het Belgische Rode Kruis maakt het deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Het komt op voor de kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. Bij dat alles doet het maximaal beroep op vrijwilligers. Het is actief op vier terreinen.

Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk: Rode Kruis-Vlaanderen wil zo veel mogelijk de zelfredzaamheid stimuleren door mensen eerste hulp aan te leren. Ook internationaal: het helpt andere landen met het ontwikkelen van eerstehulprichtlijnen en bijhorend opleidingsmateriaal.

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Preventief aanwezig zijn met een hulppost is noodzakelijk! Ervaren en goed opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle hulpverlening op elk evenement.

Optimaal hulp bieden bij een ramp doet het door zijn plaatselijke Rode Kruisafdelingen snel in te zetten. Die werken heel nauw samen met de andere hulpdiensten. Rode Kruis-Vlaanderen staat ook klaar om hulp te bieden bij langdurige rampen en gebruikt zijn expertise eveneens bij internationale noodhulp.

De Dienst voor het Bloed staat in voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten aan de meeste ziekenhuizen in Vlaanderen. Rode Kruis-Vlaanderen garandeert dat het altijd op tijd voor voldoende, veilig en kwalitatief bloed zorgt. Zo kunnen de dokters levens redden.

Talloze Rode Kruisvrijwilligers dragen zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Dat is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de duizenden mensen die rekenen op deze zorg om de eenzaamheid te bestrijden en ondersteuning te bieden. Ouderen en mensen met een beperking kunnen mee op een aangepaste vakantie, maatschappelijk kwetsbare kinderen krijgen ondersteuning op school en kunnen mee op kamp. De Zorgbib brengt een boek en een babbel in ziekenhuizen en woonzorgcentra.