Rode Kruis-Vlaanderen: helpt helpen

Rode Kruisvrijwilligers

Onze 13.000 Rode Kruisvrijwilligers – verdeeld over de 228 lokale afdelingen – helpen elke dag men-sen. Ze doen dat overal en met hart en ziel. Hun taken en opdrachten zijn ruim en divers. Van ondersteuning bij de organisatie van bloedinzamelingen, hulppost op evenementen, ambulancier, les-gever eerste hulp, zorgbibvrijwilliger, animator bij vakantiekampen gericht op kinderen of voor mensen met een beperking, taken in de opvangcentra, enz. Ongeveer één op de vier vrijwilligers (23,42%) is tussen de 16 en de 30 jaar oud, dus ook de nieuwe generaties staan al klaar.

Rode Kruis-Vlaanderen wil hen allemaal enorm hard bedanken voor hun tomeloze inzet, want ook 2021 was nog sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dat maatkte het bij momenten moeilijk om het contact met de leden te onderhouden. Gelukkig vonden de lokale afdelingen hier allerlei creatieve oplossingen voor, zoals Sinterklaasbezoeken aan huis, een online quiz-teambuilding of samen gaan wandelen tijdens een nachtdropping.

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, werkte Rode Kruis-Vlaanderen begin 2021 mee aan het opzetten van 45 ‘sneltestcentra’ voor lager en secundair onderwijs. Hiervoor werkten we, naast het departement Onderwijs, ook samen met het CLB. Het departement bepaalde 25 regio’s waarin één of meerdere locaties opgezet werden om sneltesten af te nemen. In die sneltestcentra werden tests afgenomen van leerkrachten, maar ook van alle leerlingen die op basis van het contact-onderzoek door CLB of de school als hoogrisicocontact beschouwd werden.

Ben je zelf ook geïnteresseerd om Rode Kruisvrijwilliger te worden? Meld je dan aan op rode-kruis.be/vrijwilliger.

Bestrijding covid in het buitenland

Rode Kruis-Vlaanderen had in 2021 ook projecten in Tanzania en Rwanda die kaderden in de strijd tegen het coronavirus. In Rwanda was er zo bijvoorbeeld het “DP4 programma” in de districten Ny-anza, Huye en Nyaruguru, waar 4.333 mensen zijn geselecteerd om ondersteund te worden in de ziektekostenverzekering. In september 2021 zijn daarbij ook verschillende COVID-19-responsactivitei-ten uitgevoerd: aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers, vloeibare zeep en handgels. In het vierde kwartaal zijn daarnaast verschillende sensibiliseringscommunicaties over COVID-19 preventie gedaan via mobiele radio. Het Rwandese Rode Kruis heeft ook minstens 500.000 mensen gemobiliseerd om COVID-19-vaccins te laten zetten.

Overstromingen 2021: een ongeziene ramp, gevolgd door ongeziene solidariteit

Van 13 tot 15 juli 2021 worden zes Belgische provincies – van Waals-Brabant tot Luxemburg – gelijk-tijdig getroffen door overvloedige stortregenbuien, met catastrofale overstromingen tot gevolg. Een ongeziene ramp waarbij niet minder dan 209 gemeenten getroffen werden, vooral in de provincie Luik, wat overeenkomt met een totale oppervlakte van zo’n 100 vierkante kilometer.

De overstromingen treffen meer dan 40.000 gezinnen. Sommigen zijn alles kwijt. In gemeenten als Pepinster of Verviers is het een complete ravage: straten zijn verdwenen, auto’s zijn weggespoeld, gebouwen zijn ingestort. Het water reikt in de huizen tot de eerste verdieping. Helaas laten ook 39 mensen het leven.

Rode Kruis-Vlaanderen (RKV) en Croix Rouge de Belgique (CRB) startten al heel snel een gezamenlijke solidariteitsactie via het 2525-rekeningnummer. En de Belgen toonden zich meteen zeer solidair met de slachtoffers van de overstromingen: er werd maar liefst 44,2 miljoen euro ingezameld. CRB neemt de coördinatie en de dagelijkse leiding in handen – aangezien de ramp zich volledig in Wallonië heeft voltrokken – en RKV ondersteunt op hun vraag.

De besteding van de opgehaalde 44,2 miljoen euro lag daarom ook in handen van CRB. Zij zetten daar-mee in op zeven actiepijlers:
1. Eerste hulp en lokale steun
2. Voedselhulp
3. Hulp bij huisvesting en thuiskomst
4. Doelgerichte financiële bijstand
5. Financiering van lokale projecten
6. Hulp voor scholen en getroffen leerlingen
7. Specifieke noden voor de winter

Zowel Rode Kruis-Vlaanderen als CRB willen iedereen die gesteund heeft enorm bedanken. Het is enkel en alleen dankzij deze hulp dat het Belgische Rode Kruis zoveel impact kan hebben voor de slachtof-fers.