FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu

Iedereen die zich in een noodsituatie bevindt heeft recht op hulp bij ziekte, ongeval en ramp. De interventies van hulpverleners zijn in nauwgezette protocollen en plannen uitgestippeld voor alle individuele en collectieve noodgevallen. De FOD Volksgezondheid staat in voor de organisatie, handhaving en financiering van de verschillende medische en psychosociale middelen die hiervoor nodig zijn.

Bij grotere crisissen staan permanent zorgverleners en medewerkers klaar met één opdracht: zo snel mogelijk accurate hulp bieden. In een collectieve noodsituatie is de FOD Volksgezondheid verantwoordelijk voor de interventieplannen van de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (discipline 2).

Op vraag van de bevoegde expert ter plaatse wordt in geval van een collectieve noodsituatie een medisch of psychosociaal interventieplan afgekondigd (MIP en PSIP). Zo kunnen de hulpverleners de medische keten opstarten en psychosociale hulp bieden. Een collectieve noodsituatie kan naast medische ook ernstige, psychosociale schade berokkenen aan een groot aantal personen. Daarom werken de psychosociaal managers aan de zijde van de federale gezondheidsinspecteurs. Ze staan in voor de acties voor psychosociale hulp. Zo zorgen ze onder andere voor de groepering van slachtoffers, onthaalcentra, informatie en registratie.

De federale gezondheidsinspecteurs geven ook preventief advies aan burgemeesters en gouverneurs over de risico’s bij grote sport- of culturele evenementen. Bij deze Plan Risico’s en Manifestaties (PRIMA) zorgen ze voor een risicoanalyse en het preventief dispositief. Dit is het geheel aan voorzieningen en maatregelen om de dringende medische hulpverlening te verzekeren.

In 2022 nam de dienst Dringende Hulpverlening ook deel aan:

 • de Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer die een witboek met aanbevelingen voor de verbetering van het crisisbeheer in België opstelde;
 • veiligheidscellen en oefeningen in noodplanning en crisisbeheer;
 • het Hospital & Transport Surge Capacity comité dat beheersingsmaatregelen neemt op het vlak van de ziekenhuizen en de transportcapaciteit voor patiënten in de nasleep van de coronacrisis;
 • en ontwikkelde een applicatie voor de registratie van slachtoffers in noodsituaties: BITS.

Enkele cijfers voor 2022:

Permanenties

 • 434 ziekenwagenpermanenties
 • 58 PIT-permanenties (Paramedisch interventieteam)
 • 87 MUG-permanenties waarvan 2 heli-MUG (Mobiele Urgentiegroep)

Interventies

 • 646.094 ziekenwageninterventies
 • 61.303 PIT-interventies
 • 135.627 MUG

Oproepen

 • 635.008 oproepen naar 1733 wachtdienst