Volksgezondheid: dringende geneeskundige hulpverlening

De recente golf van terreuraanslagen heeft de dringende geneeskundige hulpverlening ertoe aangezet om haar werking aan te passen aan een gewijzigde realiteit. Het Medisch Interventieplan (MIP) werd uitgebreid tot een MAXI Medisch Interventieplan (MAXIMIP) en de interventieteams werden uitgerust met kits Tactical Combat Casualty Care.

Een volgende logische stap was het invoeren van duidelijke en uniforme uiterlijke kenmerken, zowel voor de medische hulpverleners als voor de interventiemiddelen. Op 27 maart 2017 werd hieromtrent een protocolakkoord ondertekend door de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en haar acht collega’s van de deelstaten. Dat protocol kadert binnen de antiterreurmaatregelen van de federale overheid.

De nieuwe uiterlijke kenmerken zorgen voor een verhoogde herkenbaarheid en zichtbaarheid op het terrein van de medewerkers en de voertuigen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Dit draagt bij aan een verbeterde veiligheid voor hulpverleners, slachtoffers en burgers.

De belangrijkste nieuwe uiterlijke kenmerken voor de interventievoertuigen zijn een gele basiskleur, een blokkenpatroon in geel/groen en een uniek identificatienummer.

De kledij van de medische urgentiediensten zal bestaan uit de kleuren geel en turquoise. De functie van de hulpverlener wordt aangeduid door het “Star of Life” symbool: groen voor verpleegkundigen, rood voor artsen, zilver voor ambulanciers en blauw voor hulpverleners-ambulanciers.

Ook in de toekomst zal de FOD Volksgezondheid blijven investeren in de dringende geneeskundige hulpverlening en haar medewerkers. Enkele grote projecten zijn de introductie van een elektronische registratie voor de ziekenwagenritten en de slachtoffers en een herprogrammering van de interventiemiddelen voor de dringende geneeskundige hulpverlening.