Volksgezondheid: dringende geneeskundige hulpverlening

Jaarlijks nemen in België 1,7 miljoen mensen contact op met het noodnummer 112. Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) garandeert alle burgers de meest geschikte zorg voor hun behoeften tijdens ongevallen en onverwachte omstandigheden. In België is het vanzelfsprekend dat in geval van ziekte, ongeval of ramp er zo snel mogelijk hulp wordt geboden. Achter deze zorg schuilt een geheel van diensten en regelgevingen die deze vanzelfsprekendheid waarborgen.

Sinds de vorige Nationale Feestdag heeft de dienst Dringende Hulpverlening van de FOD Volksgezondheid aan heel wat slachtoffers hulp geboden. De dienst zorgt voor de inzet van een goed uitgeruste en competente medische interventieketen die snel en gepast kan ingrijpen. Het opstellen van noodplannen en het opvolgen van de strategie bij een noodsituatie behoren tot de taken van de gezondheidsinspecteur en zijn team. Na de mateloze inzet tijdens de coronacrisis hebben onze teams hun inspanningen nog verder opgevoerd. Verschillende situaties vereisten de ontplooiing van het psychosociaal interventieplan. De crisis van migranten zonder papieren, extreme overstromingen, repatriëringen uit Kaboel, de oorlog in Oekraïne, het carnavalsdrama in Strépy-Bracquegnies waren allemaal situaties die de inzet van psychosociale hulp vereisten. Psychosociale managers werkten in heel het Belgische grondgebied om de psychosociale hulpverlening en de inzet van materiële middelen te coördineren.

Het is vaak in onvoorziene omstandigheden dat de hulpdiensten samenkomen op het terrein. Vandaag tijdens de Nationale Feestdag is het in een heel andere sfeer dat ze samenkomen en ze nemen graag aan de feestelijkheden van de 21 juliviering deel met alle burgers.

Dringende hulpverlening – BeCare Juni 2022 – Editie 17 (becaremagazine.be)