Volksgezondheid: dringende geneeskundige hulpverlening

De Dringende Geneeskundige Hulpverlening wordt in werking gesteld als u belt naar het nummer 112. Op dat ogenblik komt er een medische keten in beweging om hulp en bijstand te bieden aan personen die in gevaar zijn:

  • De operatoren die de 112-oproepen beantwoorden
  • De MUG (Mobiele Urgentiegroep die bestaat uit een urgentiearts en een urgentieverpleegkundige)
  • En/of het PIT (Paramedisch Interventieteam: bestaande uit een ambulancier en een urgentieverpleegkundige)
  • De 112-ambulances
  • De ziekenhuizen
  • De huisartsen.

Binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening kunnen we echt zeggen dat eendracht macht maakt: het opvangen van mensen in moeilijkheden kent geen grenzen. Onze acties zijn uitsluitend bepaald door het snel en correct verzorgen van patiënten.

We delen deze aanpak met onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg). Akkoorden vormen de basis voor het afbakenen en organiseren van de grensinterventies van de Belgische en buitenlandse medische teams. Die solidariteit heeft zich voortgezet en nog versterkt sinds het begin van de pandemie die veroorzaakt is door Covid-19. De Belgische ziekenhuizen hebben verschillende Franse patiënten opgevangen om de druk op de Franse ziekenhuizen te verminderen. Van zijn kant ving Duitsland Belgische patiënten op.

Door die nationale en internationale solidariteit kon de pandemie het hoofd geboden worden dankzij een reactieve, flexibele, creatieve en zelfs vernieuwende aanpak die uitsluitend gericht is op de patiënt.

De actoren van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening vertegenwoordigen slechts een deel van de zorgverleners die zich al anderhalf jaar zo hard inzetten.  Op deze nationale feestdag denken wij in het bijzonder aan hen.