Defensie

Dit jaar zal 21 juli er anders uitzien wegens de coronacrisis. Toch heeft Covid-19 nooit de kerntaken van Defensie in het gedrang gebracht. Ondanks de crisis zijn we blijven doen wat we moeten: de continuïteit van onze operaties verzekeren.