De toekomst van de militaire uitrusting

De Algemene Directie Material Resources (DG MR) zorgt voor de materiële middelen van Defensie: van hun aanschaf en het geïntegreerd beheer gedurende hun ganse levensduur, tot en met de technische en logistieke ondersteuning. Die middelen kunnen variëren van wapensystemen, over communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur, tot ondersteuningsmaterieel en -producten.

Het materieel voor de componenten moet modern, performant en voldoende in aantal zijn. Het moet ook aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden en tegelijkertijd rendabel en duurzaam beheerd kunnen worden.

Om die doelstellingen te bereiken hanteert DG MR het principe van commercial/military off-the-shelf (COTS/MOTS): materieel aankopen dat onze partners al gebruiken en dat weinig of geen aanpassingen vereist. Die aanpak vermindert de risico’s die verbonden zijn aan hun ontwikkeling (kosten, leveringstermijnen, kinderziektes, …). Tegelijk waarborgt het een hoge mate van uitwisselbaarheid tijdens militaire operaties.

Door materieel in een internationaal kader aan te werven, krijgt Defensie ook toegang tot hoogtechnologisch materieel aan een redelijk prijs. Met de F-35-gevechtsvliegtuigen en de A400M-transportvliegtuigen zal onze Luchtcomponent zijn opdrachten kunnen uitvoeren binnen het spectrum van de huidige en toekomstige dreigingen. Voor de Landcomponent investeren we samen met Frankrijk in het CaMo- en Scorpion-project voor nieuwe 6×6-voertuigen. De Belgische en Nederlandse marine, gerenommeerd voor hun mijnenbestrijding, zullen vanaf 2025 over een nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit met drones beschikken. Die projecten zijn een toonbeeld in de ontwikkeling van een Europese defensie, waarin standaardisatie telkens vooropstaat.

Voertuigen, vliegtuigen, schepen, bewapening, bescherming, communicatiesystemen, … Je kan een deel ervan live ontdekken tijdens het defilé op 21 juli. Voor een bredere kijk op al ons materieel kan je terecht op de website www.mil.be onder de rubriek ‘Informatie/Materieel en uitrusting’.