De Medische Component

Uw gezondheid, onze missie, altijd en overal

De Medische Component biedt medische steun tijdens militaire operaties en trainingen, op territoriaal vlak en tijdens nationale hulpacties. In buitenlandse operaties moeten onze militairen op dezelfde medische kwaliteit als in eigen land kunnen rekenen.

De hoofdtaak van het medisch personeel bestaat erin om snel en adequaat de zieke of gewonde te verzorgen en zodoende de impact van een ziekte of een verwonding te beperken. Hierbij is het “continuum of care” heel belangrijk: het begint op de plaats van verwonding waar de strijder de noodzakelijke eerste zorg krijgt. Hij wordt dan zo snel mogelijk geëvacueerd naar een hulppost of Role 1. Daar geeft de arts eerste hulp en trieert, reanimeert en stabiliseert hij de patiënt voor verdere evacuatie naar een veldhospitaal “Role 2”. In de Role 2 wordt levensreddende heelkunde of damage control surgery uitgevoerd om lidmaten en orgaanfuncties te sparen. De patiënt kan verder geëvacueerd worden naar een groter veldhospitaal Role 3 en/of getransporteerd worden per vliegtuig naar een gespecialiseerde (militaire) hospitaalstructuur in het thuisland. Nadien wordt de militair begeleid in zijn revalidatie.

In het kader van de eigen paraatstelling en die van Defensie, zorgt de Medische Component voor de medische selectie en opvolging van de militair en helpt ze hen om hun medische geschiktheid op peil te houden en te herstellen.

In het Competentiecentrum van de Medische Component worden cursussen gegeven aan het personeel van de Medische Dienst en aan de militairen van de andere Componenten. Zo worden onder andere de levensreddende handelingen aangeleerd die strijders aan elkaar kunnen toedienen wanneer ze gewond geraken.

De Medische Component vormt in eigen land een aanvulling op de burgerlijke geneeskunde. Het op peil houden van de medische skills van onze militaire artsen en hun team en het continu opvolgen en onderhouden van performante medische technieken in burgermilieu dit in combinatie met hun ervaring in oorlogstraumatologie zorgen voor een uitzonderlijke kwaliteitsgarantie binnen de militaire medische zorgverlening.

Tekst & Foto’s : Communicatiedienst van de Medische Component