Werken bij Defensie

Defensie heeft niet alleen militairen maar ook burgerpersoneel in zijn rangen.
Een militair verandert regelmatig van functie en krijgt gedurende de hele loopbaan opleidingsmogelijkheden. Het burgerpersoneel zorgt voor stabiliteit in bepaalde functies en is ook nodig voor bijkomende expertise in sommige domeinen. Voor hun loopbaanontwikkeling krijgen zowel burgers als militairen ondersteuning van de Algemene Directie Human Resources (DG HR). Vanuit Evere en Neder-over-Heembeek beheert zij het grootste kapitaal van Defensie: zijn personeel.

Wist je dat:

  • Personeelsbeheerders elke militair opvolgen, van bij de inlijving tot aan het pensioen? Een honderdtal personeelsbeheerders staan in voor ongeveer 25.000 militairen. Ze volgen de loopbaan van de militairen op, stellen nieuwe functies voor, stimuleren doorgroeimogelijkheden en stippelen een logisch loopbaanpad uit door middel van een coherente competentieopbouw.
  • Levenslang leren bij Defensie iets vanzelfsprekends is? Naast de basisopleiding voor elke nieuwe rekruut, volgen jaarlijks zo’n 2.000 militairen bijkomende opleidingen tijdens hun loopbaan. Het materiaal en de context waarin we werken evolueren immers razendsnel. Al die opleidingen voor elke militair plannen en die met alle scholen coördineren, zijn ook taken van DG HR.
  • DG HR zelf de rekruteringsbehoeften en de aanwervingen bepaalt? In het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek selecteren we de rekruten op medisch, fysiek, cognitief en karakterieel vlak. Jaarlijks volgen we hier tussen 5.000 en 10.000 sollicitanten op die zich kandidaat stellen voor een militaire functie.
  • DG HR ook instaat voor de uitwerking en opvolging van wetteksten over het militaire personeelsstatuut? Militairen hebben een eigen statuut. De reglementering en wetgeving hierrond is heel specifiek. Specialisten werken de voorstellen uit, schrijven de ontwerpteksten en zorgen voor het syndicaal overleg en de opvolging, tot aan de publicatie in het Staatsblad.
  • Defensie de aanwerving van burgerpersoneel de komende jaren sterk wil verhogen? DG HR beheert de loopbanen van de bijna 1.500 burgerpersoneelsleden bij Defensie. Hun aanwerving gebeurt via het selectiebureau van de federale overheid. Er werkt bijvoorbeeld burgerpersoneel in de wereld van inlichtingen en veiligheid, in de juridische sfeer, human resources, opleiding, budget en financiën, … Ze oefenen tal van functies uit zoals vertaler, architect, informaticus, jurist, … En het blijft niet beperkt tot traditionele jobs. Bij Defensie vind je ook textielingenieurs, wapenmakers, chemische of biologische laboranten en specialisten in cyberdefensie. De komende jaren wordt het burgerpersoneel van Defensie verhoogd tot meer dan 3.500. Hierin zitten ook de startbaanovereenkomsten, ook wel bekend als Rosetta-banen.
  • DG HR verantwoordelijk is voor een aantal scholen en opleidingscentra? Het gaat onder andere om de centra voor basisopleiding in Leopoldsburg en Marche-en-Famenne, de Koninklijke School voor Onderofficieren in Sint-Truiden en onze militaire universiteit, de Koninklijke Militaire School in Brussel. Daarnaast zijn er de meer gespecialiseerde scholen, bijvoorbeeld voor de opleiding van onze sportinstructeurs (Eupen), het administratief en ICT-personeel (Peutie), de logistieke medewerkers en voertuigtechnici (Doornik) of specialisten in militaire inlichtingen en veiligheid (Heverlee). De centra voor basisopleiding zorgen bovendien voor de militaire rijopleidingen; zij vormen de rijschool van Defensie.
  • Je naast een voltijdse baan ook deeltijds tewerkgesteld kan worden als reservemilitair? DG HR werft mensen aan die hun competenties op vrijwillige basis en volgens hun eigen beschikbaarheid ter beschikking willen stellen van Defensie, in het statuut van de reserve. Ook hier varieert de jobinhoud: van algemene ondersteuningsfuncties tot operationele functies bij eenheden of staven, zowel in binnen- als buitenland.