‘Voor een veilig Brussel’ met Safe.brussels

Samen met haar partners streeft safe.brussels een drievoudige doelstelling na in het Brussels Gewest:

  • coördinatie van de veiligheids- en preventieactoren;
  • ondersteuning van de betrokken actoren om eenieders veiligheid te garanderen;
  • beheer van crisissen op het Brussels grondgebied.

Al die doelstellingen dienen één doel: “Voor een veilig Brussel”.

Concreet biedt safe.brussels financiële steun aan projecten van een veertigtal vzw’s bevoegd in de domeinen van preventie en veiligheid. In het kader van de veiligheid zette safe.brussels een partnerschap op met de Regional Computer Crime Unit (RCCU). Bovendien zijn de dispatchings van de politiezones in haar gebouw ondergebracht en biedt safe.brussels technologische ondersteuning aan de Federale Politie. Op het vlak van crisisbeheer verwijzen we naar het regionaal crisiscentrum (RCCR). Vanuit dat crisiscentrum, ondergebracht bij safe.brussels, werd bijvoorbeeld de noodopvang gecoördineerd van personen die Oekraïne ontvluchtten.

Sinds 2016 kocht safe.brussels zes drones aan voor de lokale en federale politiediensten. Volgend op het smeden van dit baanbrekende partnerschap tussen het Brussels Gewest (safe.brussels) en de Federale politie van Brussel (CSD Brussel) werd een dronecel opgericht. Ter gelegenheid van de nationale feestdag nodigen we je uit om deze technologische pareltjes te komen ontdekken. Op het programma: demonstraties van drones maar ook een spel om drones te leren besturen!

Op 21/07 is ons team van 10 tot 20 uur aanwezig op de stand van safe.brussels in de Regentschapsstraat, op het kruispunt met de Zavel.

Het regionaal crisiscentrum, een essentiële schakel in de gewestelijke veiligheid!
Het regionaal crisiscentrum zal in het kader van de festiviteiten van 21 juli actief en operationeel zijn. Zo kunnen jullie onbekommerd feesten dankzij een gezamenlijk beheer, de aanwezigheid van hulpdiensten en de coördinatie van de gezondheidsposten.