Douane en Accijnzen: beveiliging van de buitengrenzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen (aanwezigheid in alle lucht- en zeehavens, alsook treinstations met internationale verbindingen) en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

Concreet betekent dit dat zij instaat voor:

 • de veiligheid van de burgers;
 • de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer
 • de bescherming van de Gemeenschap tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten.
 • het verhogen van de concurrentiepositie van Europese bedrijven door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving.
 • de inning en controle van aan accijns onderworpen producten die enerzijds op Europees vlak geharmoniseerd zijn ( zoals energieproducten, alcohol en alcoholhoudende producten en tabaksfabrikaten) als anderzijds specifiek voor België zijn (zoals koffie en alcoholvrije dranken).

Om deze taken uit te voeren werkt zij nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

De AAD&A beschikt ook over een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in de 5 BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun tewerkstelling.

In 2016 nam de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) voor het eerst in haar geschiedenis deel aan het Nationaal Défilé. De douane kreeg de erkenning voor de geboden hulp naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.

Na 22 maart 2016 is terreur een spijtige realiteit geworden. De beveiliging van onze inwoners is nu meer dan ooit een prioriteit geworden voor de Belgische ordediensten. Zo ook voor de Douane, die de diensten van de Federale Politie en Defensie dagelijks ondersteunt. Haar gewapende medewerkers staan zo mee in voor de beveiliging van de buitengrenzen van ons land. Dagelijks zetten zij immers 50 tot 120 medewerkers in, in het kader van de terreurbestrijding. Een niet terug te draaien evolutie na de onfortuinlijke gebeurtenissen van 22 maart.

Met ingang van de Nationale Feestdag van 21 juli 2017 zal de Belgische douane een vaste plaats innemen in het Nationaal Défilé. Zij krijgen hierdoor vanuit Binnenlandse Zaken de erkenning voor hun dagelijkse inzet voor de strijd tegen het terrorisme.                               

In 2017 nemen 7 voertuigen van AAD&A deel aan de colonne van de burgerlijke hulpdiensten:

 • 2 motoren BMW 1200 RT: het motorrijdersteam van de AAD&A bestaat uit 13 motorrijders die over het gehele grondgebied van België worden ingezet voor de interceptie van personenwagens of vrachtverkeer;
 • 1 Volkswagen Jetta: dit voertuig wordt sinds 2015 ingezet door de bewakingsteams in de havens en luchthavens, maar ook voor het uitvoeren van patrouilles en voor snelle interventies op de openbare weg. De AAD&A beschikt momenteel over 18 VW Jetta’s.
 • 1 camionette type combi – Volkswagen Transporter: dit voertuig van het type “bureelwagen” wordt ingezet bij controles van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen op de openbare weg. Zowel personenvoertuigen, vrachtwagens als autobussen kunnen aan een controle worden onderworpen door de douane.
 • 1 Backscatter: De Backscatter is een mobiel scantoestel om smokkelwaar (voornamelijk drugs) in containers te detecteren. Sinds augustus 2016 beschikt de AAD&A over een tweede Backscatter, die voornamelijk ingezet wordt om goederentransporten op de openbare weg te controleren.
 • 1 mobiele containerscanner: Dit mobiel scantoestel wordt gebruikt om grote containers die op een vrachtwagen staan te scannen met de bedoeling om na te gaan of de aangegeven goederen correct op de douaneaangifte werden vermeld. Het voertuig is voorzien van een scanarm die inplooibaar is. Momenteel beschikt de Belgische Douane over drie mobiele containerscanners.
 • 1 voertuig voor het transport van speurhonden. De Hondenbrigade AAD&A heeft 10 operationele hondenteams die prioritair worden ingezet in de havens en luchthavens. Alle speurhonden van de AAD&A zijn opgeleid om zowel drugs als cash op te sporen. Momenteel is ook een tabakshond in opleiding.