Douane en Accijnzen: beveiliging van de buitengrenzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen (aanwezigheid in alle lucht- en zeehavens, alsook treinstations met internationale verbindingen) en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

Concreet betekent dit dat zij instaat voor:

  • de veiligheid van de burgers;
  • de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten door de inning van en controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer
  • de bescherming van de Gemeenschap tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten.
  • het verhogen van de concurrentiepositie van Europese bedrijven door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving.
  • de inning en controle van aan accijns onderworpen producten die enerzijds op Europees vlak geharmoniseerd zijn ( zoals energieproducten, alcohol en alcoholhoudende producten en tabaksfabrikaten) als anderzijds specifiek voor België zijn (zoals koffie en alcoholvrije dranken).

Om deze taken uit te voeren werkt zij nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

De AAD&A beschikt ook over een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in de 5 BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun tewerkstelling.

In 2016 nam de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) voor het eerst in haar geschiedenis deel aan het Nationaal Défilé. De douane kreeg de erkenning voor de geboden hulp naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.

Na 22 maart 2016 is terreur een spijtige realiteit geworden. De beveiliging van onze inwoners is nu meer dan ooit een prioriteit geworden voor de Belgische ordediensten. Zo ook voor de Douane, die de diensten van de Federale Politie en Defensie dagelijks ondersteunt. Haar gewapende medewerkers staan zo mee in voor de beveiliging van de buitengrenzen van ons land. Dagelijks zetten zij immers 50 tot 120 medewerkers in, in het kader van de terreurbestrijding. Een niet terug te draaien evolutie na de onfortuinlijke gebeurtenissen van 22 maart.

Sinds de Nationale Feestdag van 21 juli 2017 heeft de Belgische douane een vaste plaats in het Nationaal Défilé. Zij krijgen hierdoor vanuit Binnenlandse Zaken de erkenning voor hun dagelijkse inzet voor de strijd tegen het terrorisme.