Douane en Accijnzen: beveiliging van de buitengrenzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen (aanwezigheid in alle lucht- en zeehavens, alsook treinstations met internationale verbindingen) en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

Concreet betekent dit dat zij instaat voor:

  • de veiligheid van de burgers;
  • de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten door de inning van en de controle op invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer
  • de bescherming van de Europese Gemeenschap tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten.
  • het verhogen van de concurrentiepositie van Europese bedrijven door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving.
  • de inning en controle van aan accijns onderworpen goederen die enerzijds op Europees vlak geharmoniseerd zijn ( zoals energieproducten, alcohol en alcoholhoudende producten en tabaksproducten) als anderzijds specifiek voor België zijn (zoals koffie en alcoholvrije dranken).

Om deze taken uit te voeren werkt zij nationaal en internationaal samen met andere nationale en internationale overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

De AAD&A beschikt ook over een internationaal netwerk van vier douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in volgende 4 landen: Brazilië, India, China en Indonesië. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun tewerkstelling.

In 2016 nam de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) voor het eerst in haar geschiedenis deel aan het Nationaal Défilé. De douane kreeg de erkenning voor de geboden hulp naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.

Met ingang van de Nationale Feestdag van 21 juli 2017 kreeg de AAD&A een vaste plaats in het Nationaal Défilé. Zij kreeg hierdoor vanuit Binnenlandse Zaken de erkenning voor hun dagelijkse inzet voor de strijd tegen het terrorisme.

Tijdens het defilé laat zij een detachement van een 50tal douaniers zien, die zowel uit haar gewapende als ongewapende diensten komen. Het detachement zal begeleid worden door een vaandeldrager.

Om douaniers te helpen om hun taken te vervullen, wordt meer en meer ingezet op scanning en hoogtechnologische apparatuur. Een deel van deze hulpmiddelen kan u dan ook zien in de colonne van de burgerlijke hulpdiensten:

  • 3 motoren BMW (R) 1200 RT / 1250 RT: het motorrijdersteam van de AAD&A wordt over het gehele grondgebied van België ingezet voor de interceptie van personenwagens of vrachtverkeer;
  • 2 Skoda’s Octavia RS: Deze voertuigen kunnen worden ingezet als snelle interventiewagens bij controleposten om voertuigen die bijvoorbeeld een controle willen ontlopen te intercepteren. Daarnaast kunnen zij ook als patrouillevoertuig worden ingezet.
  • 2 Volkswagen Transporters: dit voertuig van het type “bureelwagen” wordt ingezet bij controles op de openbare weg. Sommigen zijn uitgerust met ANPR-scanners waarmee voertuigen met gekende nummerplaten kunnen herkend worden.
  • 1 mobiele containerscanner: Dit mobiel scantoestel wordt gebruikt om grote containers die op een vrachtwagen staan te scannen om na te gaan of de aangegeven goederen correct op de douaneaangifte werden vermeld. De scanbeelden worden in real time weergegeven en geanalyseerd door douane-beeldanalisten die zich in de operatorenruimte van het scanvoertuig bevinden.
  • 1 sideloader met douanecontainer: De douane heeft sinds kort zijn eigen vrachtwagen, type sideloader alsook haar eigen containers. De containers worden voornamelijk gebruikt als testcontainers voor het instellen van de scanners en kunnen zij worden ingezet voor transport van materiaal en goederen.

Ben je benieuwd naar het werk van de douane en wil je bij ons aan de slag? Wil je onze scanvan in actie zien en samen met onze collega’s de scanbeelden analyseren? Altijd al eens een foto willen nemen als je op een moto van de douane zit? Of hoe kan je namaak nu net herkennen?

Voor al deze zaken kan je op 21 juli terecht op onze infostand. Onze collega’s van de douane en van onze personeelsdienst staan je graag te woord!

 

Voor eventuele bijkomende vragen: