B-FAST: snelle interventies in het buitenland

B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) is de snelle interventie-eenheid van de federale overheid bij rampen in het buitenland. Het Koninklijk Besluit van 28 februari 2003 gaf B-FAST een wettelijke basis.

Het gaat om een interdepartementale structuur, samengesteld uit diensten van de Eerste Minister, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie, Volksgezondheid, Begroting en Ontwikkelingssamenwerking.

De Coördinatieraad is het beslissingsorgaan en wordt voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken. Het planningscomité geeft strategische ondersteuning en wordt voorgezeten door het permanente secretariaat B-FAST, dat zich bij Buitenlandse Zaken bevindt.

B-FAST en zijn vrijwilligers heeft het plezier om u dit jaar opnieuw te mogen ontvangen aan hun stand. Hier kan u onze vrijwilligers afkomstig van de vier partnerdepartementen van B-FAST ontmoeten. Op deze manier kan u in dialoog gaan met hun en uw vragen stellen m.b.t. voorgaande missies, nationale en internationale oefeningen. Verder is het eveneens mogelijk om informatie in te winnen om als toekomstig B-FAST lid aan te treden. Wij verheugen ons alvast op uw komst en tot snel!

Meer info op www.b-fast.be.