De Landcomponent

With people, amongst people and for the people

De Landcomponent is de grootste component qua manschappen. De Landcomponent bestaat uit een Special Operations Regiment en een Gemotoriseerde Brigade. Beide capaciteiten beschikken over gevechtseenheden om hun kerntaken uit te voeren.

Een artilleriebataljon, een verkenningsbataljon, twee geniebataljons, twee groepen voor communicatie- en informatiesystemen en twee logistieke bataljons zijn als steuneenheden geïntegreerd in de Gemotoriseerde Brigade. Het Special Operations Regiment beschikt over een specifieke groep voor communicatie- en informatiesystemen.

Daarnaast vervolledigt een reeks ondersteunende eenheden de lijst: een derde logistieke eenheid, een eenheid militaire politie, een eenheid voor civiel-militaire samenwerking (CiMEG), de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), de Field Accommodation Unit (FAU), de Movement Control Group (MCG), vier trainingskampen en het Competentiecentrum van de Landcomponent (CC Land).

In totaal werken er ongeveer 8.500 mannen en vrouwen. Hun opdracht: zich voorbereiden op en trainen voor buitenlandse opdrachten. Want de Landcomponent stuurt permanent honderden militairen op opdracht, overal ter wereld en zelfs op zee. Ze dragen bij tot de NAVO-coalitietroepen in de Baltische staten, voeren boardings uit op zee en nemen deel aan militaire partnerschappen in diverse Afrikaanse landen.

De Landcomponent is met zijn 35 eenheden in heel wat internationale operaties betrokken en voert een hele waaier aan opdrachten uit. Ook op Belgisch grondgebied kunnen de landtroepen hulp bieden aan de samenleving en zijn ze verantwoordelijk voor de verdediging van het land.

Hun motto is: ‘With people, amongst people and for the people’, omdat militairen van de Landcomponent steeds op het terrein staan, middenin het conflict, samen met collega’s en in rechtstreeks contact met burgers en tegenstanders. Dat maakt hun opdracht steeds tot een uitdaging.

Tekst & Foto’s : Communicatiedienst van de Landcomponent