Voorwoord van de chef Defensie

Dames en heren,

In 1890 werd beslist om de Nationale Feestdag te vieren op 21 juli, de dag waarop koning Leopold I als eerste Koning der Belgen de grondwettelijke eed aflegde. Voor het personeel van Defensie is 21 juli veel meer dan een mooie traditie, het is een dag van verbondenheid en eenheid.

21 juli is tevens een mooie gelegenheid om hulde te brengen aan onze mannen en vrouwen die actief en met enthousiasme en professionalisme bijdragen tot een betere en veiligere wereld. Wij brengen ook hulde aan de vele partners en familieleden die hen, in soms moeilijke omstandigheden, bijstaan op het thuisfront.

Het centrale thema van dit defilé is “fier om te dienen”. Het is de essentie van het militair beroep. Sinds meer dan twee jaar intussen is de bezorgdheid om onze veiligheid ook op het nationaal grondgebied zeer tastbaar. Hoe kunnen we onze fierheid om onze eigen bevolking rechtstreeks te kunnen dienen beter in beeld brengen dan ze voor U in de gekende uitrusting te laten defileren.

Ook vandaag zijn militairen, politie en de hulpdiensten talrijk aanwezig om de festiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Velen van hen lopen niet in de kijker. Ze verdienen echter minstens evenveel lof dan de delegaties die letterlijk wel in de kijker lopen.

Defensie is een unieke organisatie waaraan een brede waaier aan opdrachten, zowel in binnen- als buitenland, kunnen worden toevertrouwd. Een continue investering in jong, getalenteerd en gemotiveerd personeel alsook in duurzaam modern materieel en infrastructuur is de enige garantie om de opdrachten van vandaag en morgen tot een goed einde te brengen.

Defensie verwelkomt ook opnieuw met trots internationale partners die door hun deelname aan dit defilé perfect aantonen wat een samenwerking van alle dag is geworden. Samenwerkingen in de vorming, de opleiding, de training en in operaties zijn niet meer weg te denken in Defensie van vandaag. Deze internationale verankering komt aan bod tijdens het defilé op de grond als in de lucht.

Ik wens U allen een aangename Nationale Feestdag en dank U voor uw interesse en aanwezigheid.

Marc Compernol
Generaal
Vleugeladjudant van de Koning
Chef Defensie