DEFENSIE KIJKT NAAR DE TOEKOMST

De toekomst van Defensie begint bij de jeugd. Naast onze kadetten zijn er nog diverse initiatieven waarmee Defensie jongeren bewust wil maken van haar waarden, omgeving en opleidings- en carrièremogelijkheden.

Investeren in de jeugd

Sinds 2021 kunnen leerlingen uit de derde graad in verschillende technische scholen in Vlaanderen, en sinds 2022 ook in Brussel en Wallonië, kiezen voor de studierichting “Defensie & Veiligheid”. Het doel is om jongeren voor te bereiden op een carrière in de veiligheidssector. De afgelopen twee jaar schreven bijna 1500 jongeren zich in voor deze opleiding. In juni 2023 studeerde de eerste lichting studenten “Defensie en Veiligheid” af.

Kansen bieden aan NEET-jongeren

Defensie zet zich ook actief in voor de ongeveer 320.000 “NEET”-jongeren (Not in Education, Employment, or Training) in ons land. Binnen deze groep bevinden zich vaak getalenteerde jongeren die waardevol kunnen zijn voor onze organisatie. Via speciale “Job Clubs” kunnen ze de militaire cultuur ontdekken en kennismaken met diverse functies. Door te werken voor Defensie kunnen deze jongeren ook waardevolle ervaring opdoen en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Initiatie- en ontdekkingsstages

Jaarlijks krijgen honderden jongeren tussen 16 en 20 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan initiatiestages bij Defensie. Gedurende één tot twee weken kunnen ze proeven van diverse aspecten van het militaire leven. Het doel is om hen een realistisch beeld te geven van het dagelijkse leven in een eenheid en hun eventuele interesse voor een militaire carrière aan te wakkeren. Daarnaast organiseert Defensie ook “ontdekkingsstages”, waar 14- en 15-jarigen op actieve wijze kennismaken met onze organisatie en haar vele mogelijkheden.