EVOLUTIE VAN DEFENSIE

Defensie past zich voortdurend aan de snel evoluerende wereld aan, om gepast te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen.

Defensie maakt een decennium van diepgaande transformatie door. De plannen STAR (Security & Service, Technology, Ambition, Resilience), POP (People Our Priority) en DIRS (Defence and Industry Research Strategy) definiëren de basis van de nieuwe strategische visie in drie essentiële domeinen: de vernieuwing van het meest belangrijke materieel, de rekrutering en opwaardering van het personeel en de steun van de Belgische industrie bij de ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

De kunst van het evolueren om zich aan te passen aan elke krachtmeting

De complexe transformatie van Defensie vereist grondig werk, zowel individueel als collectief. Elke component zal de komende jaren evolueren en versterkt worden.
We zetten grote stappen in de verschillende strategische partnerschappen. De “Capacité Motorisée”(CaMo) met Frankrijk werd verder geconcretiseerd, recent nog tijdens de oefening ORION waaraan 650 Belgische militairen van de Landcomponent deelnamen. Met de nieuwe A400M-vluchtsimulator zullen Luxemburg en België nog nauwer gaan samenwerken in de opleiding van hun transportpiloten, terwijl de Luchtcomponent weldra ook de eerste F-35A verwelkomt. De eerste van de nieuwe mijnbestrijdingsschepen van de Marinecomponent, de M940 Oostende, werd afgelopen maart te water gelaten en nieuwe fregatten voor onderzeebootbestrijding zijn gepland voor 2031. Het militair hospitaal van de Medische Component heeft herhaaldelijk gediend als opvangplatform voor Oekraïense patiënten en hun families en zal evolueren naar een Medical Hub.

Een nieuwe component

Cyber Command is hard op weg om zich te ontwikkelen tot een volwaardige Cybercomponent en werkt nauw samen met andere nationale veiligheidsinstanties en partnerlanden om cyberdreigingen op te sporen, te voorkomen en erop te reageren. Zo moet ons land beter beschermd zijn tegen de misbruiken van de snel evoluerende technologieën.

Nieuwe infrastructuur

In Florennes is begonnen met de bouw van de infrastructuur voor de MQ-9B SkyGuardian op afstand bestuurde vluchtsystemen. De voorbereidingen voor de F-35A infrastructuur liggen op schema. In verschillende kazernes werd er recent nieuwe infrastructuur ingehuldigd of zijn er renovatieprojecten gepland. Er wordt momenteel ook gewerkt aan de oprichting van twee Kwartieren van de Toekomst, één in het noorden en één in het zuiden van het land. Deze kwartieren zullen bijdragen tot een betere regionale spreiding van Defensie en dus de mogelijkheid bieden aan het Defensiepersoneel om dichter bij huis te werken.

Betrouwbare partner

De recente Russische invasie in Oekraïne leidde tot de deelname van de Belgische strijdkrachten aan verschillende internationale operaties in het buitenland om de Belgische belangen en die van de bondgenoten te vrijwaren. Of het nu gaat om Roemenië, Litouwen, de wateren van de Middellandse Zee of het luchtruim en de zee van de Baltische staten, de snelheid van handelen en het professionalisme van Defensie zijn al meermaals aangetoond. In 2023 gaan de operaties volop door, evenals de opleidingsactiviteiten.

Nieuwe waarden

Integriteit, loyauteit, respect en moed: een nieuw waardenkader vormt het hart van Defensie waarop iedereen kan en moet vertrouwen.

Nieuwe uniformen

De nieuwe militaire uniformen, met vernieuwde functionaliteiten, zijn ontworpen om te voldoen aan de meest actuele vereisten van het terrein.

Voortdurend in ontwikkeling

Defensie ontwikkelt zich voortdurend om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Een noodzaak in een snel veranderende wereld met vele bedreigingen voor onze veiligheid en welvaart.